Thursday, February 17, 2011

 

IMPUTACIÓ COSTES JUDICIALS

IMPUTACIÓ COSTES JUDICIALS.
El nostre ajuntament ha tingut tot un seguit de denúncies judicials, que han seguit el seu curs fins arribar al final previsible: o s’han arxivat, s’han desestimat, o s’han resolt favorablement per l’ajuntament.
En algun d’aquests casos, la persona denunciant, una vegada havia esgotat totes les vies de recurs, ha estat condemnada al pagament de les costes judicials. Aquest és el darrer cas comunicat, pel procediment de judici ordinari núm. 444/2007, del Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga, per un import de : 10.125,16 Eur.
Per tant, a finals de desembre varem reconèixer , de cara l’exercici 2010, els drets a cobrar per part de l’ajuntament, l’import de DEU MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS, corresponent a les taxacions de costes del procediment judicial ordinari núm. 444 /2007.
L’ajuntament, lamenta haver de comparèixer davant els tribunals per suposades causes, que suposen una pèrdua de temps, diners i paciència, i que acaben totes sent arxivades, desestimades o resoltes favorablement a l’ajuntament.
No és la primera vegada que s’imputen costes a la persona denunciant, i previsiblement n’hi haurà d’altres. Per la nostra part, continuarem gestionant l’ajuntament amb la rigorositat habitual.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?