Tuesday, January 11, 2011

 

UN ALTRE CÀRREC RELLEVANT PEL DR VILARDELL

EL DR VILARDELL, UN ALTRE CÀRREC RELLEVANT.
Avui, oficialment s’ha nomenat al Dr. Miquel Vilardell i Tarrès, President del Consell Assessor en matèria sanitària, un càrrec rellevant de confiança política que ha de servir per informar, assessorar i proposar actuacions en el camp de la sanitat, per fer-la més eficient i econòmicament sostenible.
De fet, l’informe Vilardell, ja va servir en el seu dia, per donar una visió general i professional de tots els elements que intervenen en la sanitat i que han de ser resolts per fer-la viable.
El nou Conseller d’Economia, ja ha manifestat que la despesa principal de la Generalitat i la que motiva els principals dèficits, és la sanitària, de manera que s’han d’emprendre accions a curt i llarg termini per evitar el col.lapse del sistema.
Es en aquest marc de crisis generalitzada, i increment de costos que se situa la feina a fer per part del Consell Assessor. Ha de ser un ens generador de propostes i solucions per garantir la sostenibilitat del sistema sanitari.
Davant aquest nou repte, felicitem el Dr. Vilardell, per l’encàrrec que li han fet, en la confiança que sabrà sortir-se’n i donarà un bon servei al país.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?