Wednesday, January 12, 2011

 

MODIFICACIÓ I AMPLIACIO SENYALITZACIÓ URBANA

MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ SENYALITZACIÓ URBANA.
Des de fa unes setmanes l’equip de govern ha estat estudiant alguns comportaments poc adequats , a nivell de conducció , per part d’alguns conductors, així com la necessitat de millorar alguns apartats de la senyalització urbana, tant horitzontal com vertical.
Aquestes propostes han estat discutides i avalades per l’arquitecte municipal i de forma immediata es tiraran endavant.
Com a primera mesura per disminuir la velocitat dintre del casc antic, és canviarà el senyal a l’entrada del poble que permet circular a 40 /hora, per un altre de 20/hora. Considerem que el centre ha de ser bàsicament peatonal, i la velocitat era excessiva. Els ciutadans a peu, han de tenir total i absoluta preferència.
També es canviaran els senyals de 40 per altres de 30, a l’entrada del poble per la Carretera de Sant Jaume, i la del carrer Camí de la Roca.
Igualment es repassaran els senyals horitzontals , a tot el poble, i es col•locarà un nou pas zebra en el carrer Sant Marc, per poder creuar de la banda dreta a l’esquerra, per comunicar amb el c/ Dr. Vilardell. I no es permetrà aparcar en una part de la banda esquerra del carrer Sant Marc, coincidint amb el pas zebra.
Per últim, es procedirà a netejar de vegetació qualsevol punt que no permeti una perfecta visibilitat de la senyalització urbana.
Per acabar, es vigilaran comportaments inadequats com és aparcar a la banda dreta del Carrer de Dalt, a l’alçada de l’entrada a la zona esportiva. O la ocupació dels espais reservats a l’equip mèdic. Aquests espais, dues places d’aparcament, han de quedar lliures ,sempre. També els caps de setmana, perquè en qualsevol moment pot haver de venir el metge o la infermera a donar un servei i no pot trobar la plaça ocupada per algun altre vehicle no autoritzat.
Aquests casos d’incompliment seran denunciats als Mossos d’esquadra per tal que imposin la corresponent sanció.
I el més important, és aconseguir que tothom compleixi amb les regles de circulació. Aquesta és la regla bàsica de la immensa majoria de persones del poble. Només unes poques no segueixen aquestes normes, d’aquí l’avís i petició de compliment, per evitar sancions. Properament també es canviaran algunes de les jardineres deteriorades, per altres de noves, les quals no solament serveixen per guarnir el poble sinó també com a senyals de gran utilitat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?