Tuesday, January 04, 2011

 

COMPLIR ELS SENYALS DE TRÀFEC

RESPECTAR ELS GUALS
Recordem la necessitat de respectar tots els guals del poble, així com els altres senyals de circulació. L’ajuntament té delegades les funcions de supervisió, control i sanció en els Mossos d’Esquadra i aquesta setmana han hagut d’imposar una sanció per haver aparcat davant d’un gual i haver impedit la sortida del vehicle.
Tenim degudament senyalitzat el poble, amb un gran aparcament municipal, gratuït i amb prou places com per encabir tots els vehicles. I , cas de convenir, l’ajuntament pot habilitar el camp de futbol per aparcar més vehicles.
L’important és complir amb tots els senyals. Deixar lliures els passos de vianants, respectar tot el carrer Manresa, la cruïlla del carrer de Berga amb el camí de la Coma, i altres punts del poble. No aparcar en la zona reservada per l’equip mèdic, ni dissabtes i diumenges, perquè poden tenir alguna urgència i haver de venir a qualsevol hora.
En definitiva, en un poble petit, és fonamental deixar lliures els espais reservats, i conduir amb la màxima prudència. Hi ha uns quants punts amb poca visibilitat que requereixen poca velocitat, i molta vigilància, per evitar accidents materials o personals.
Cas d’incomplir les normes, pertoca els Mossos d’Esquadra fer-les complir i sancionar-les, a falta de policia municipal , pròpia.
Periòdicament l’ajuntament va repassant els senyals horitzontals, aixì com els verticals, per tal que tots estiguin en les degudes condicions.
L’important és complir amb les normes de civisme, i respectar tots els senyals. Demà, dia de la Cavalcada, per exemple, és important que tots els vehicles aparcats a la Plaça Major, en tot el seu àmbit quedi lliure per poder rebre degudament els Reis de l’Orient.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?