Tuesday, January 11, 2011

 

ARXIU COMPLETAT

ARXIU COMPLETAT
Una de les grans feines fetes per l’ajuntament, amb ajuda de la Diputació de Barcelona, ha estat ordenar i classificar tot l’arxiu municipal. Anys enrere, l’arxiu estava dispers en diferents armaris, habitacions i sales.
L’arxiu històric es va perdre durant la guerra civil, i no queda gaire res d’antic. A més els trasllats per obres a l’ajuntament, i després d’anys de moltes humitats a l’edifici antic de la casa consistorial, varen malmetre una part del llegat històric.
De totes maneres a partir dels anys 80, ja es va començar a ordenar i protegir l’arxiu en llocs més adequats, aprofitant la renovació total de l’edifici de l’ajuntament. I en els anys 90, una vegada desallotjat el segon pis, es va decidir posar-hi tota la documentació antiga, en prestatges però sense classificar.
Finalment a principis del 2000, l’ajuntament va demanar ajuda a la Diputació de Barcelona, i un arxiver va començar a ordenar tot el material, col•locant-lo per temes i anys. Finalment hem aconseguit signar un conveni pel qual , de forma permanent disposem d’un arxiver que cada mes ve a classificar els documents municipals.
A dia, d’avui l’arxiu municipal està constituït per multitut de carpetes, que ocupen dues sales senceres de la segona planta de la casa consistorial, i cada any afegim prou material com per començar a ocupar una tercera sala. Igualment tenim ben guardat en sala a part, el vestuari de l’Esbart de Borredà, i alguns altres elements del folklore borredanès.
En resum, aquests darrers anys s’han fet un important esforç de preservació i ordenació de tot el material documental per garantir el seu traspàs a les generacions futures. Es material que explica la història del nostre poble i és lògic vetllar per la seva preservació.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?