Wednesday, January 19, 2011

 

ARRANJAMENT CAMÍ A SANT ESTEVE

DILLUNS DIA 24 COMENÇARAN LES OBRES DEL CAMÍ A SANT ESTEVE
El proper dilluns, dia 24, l’empresa Castellot, començarà les obres d’arranjament del camí de Sant Esteve, a la zona de la Riera de Merlès.
Es tracta d’una obra per un import de 30.000 euros, concedida per la Diputació de Barcelona, l’any passat. Aquesta obrar consisteix en arreglar una part del camí que surt de la Riera de Merlès, i va cap a la rectoria i l’església de Sant Esteve.
S’aprofitarà per modificar lleugerament el traçat, i asfaltar-lo en calent, i no amb doble rec asfàltic com s’ha fet en alguns altres casos. Tal com va acordar l’equip de govern, el passat mes de juny, tots els nous camins a realitzar es faran amb asfalt en calent, per garantir la durabilitat.
En aquest cas, l’import de l’ajut, no permet asfaltar tot el tram del camí, però preferim deixar-ne un tram que no fer-lo tot i que no duri uns quants anys.
L’obra es va adjudicar fa mig anys a l’empresa Castellot, que ja ha realitzat altres treballs en el poble i està especialitzada en aquests tipus de projectes. Les obres està previst que durin uns 15 dies si el temps acompanya.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?