Tuesday, December 28, 2010

 

REUNIÓ AMB EMPRESA VODAFONE

NEGOCIACIÓ AMB VODAFONE
Avui, el segon tinent d’alcalde, Antonio Velasco, ha mantingut reunió amb alts directius de Vodafone a Catalunya, per tal d’estudiar ofertes tècniques i econòmiques, per la telefonia de l’ajuntament.
El fet de tenir 3 persones a la brigada, més els càrrecs polítics, i les dependències municipals i sanitàries, fa que s’estudiïn ofertes alternatives a les actuals de Movistar. A més , fins ara Movistar ha donat un mal servei de cobertura, i la facturació és elevada en relació al servei que obtenim.
Per aquest motiu, estudiarem detingudament l’oferta presentada per la nova empresa de telefonia que ja disposa del seu propi repetidor, i es compromet a donar servei en unes bones condicions.
Qualsevol millora en el servei i el cost econòmic, pot suposar un estalvi en el rebut telefònic, i és lògic que l’ajuntament l’estudii, i el contracti. A més també estudiarem les propostes tècniques de cara al servei d’internet, cada vegada més utilitzat, per l’ajuntament i el consultori mèdic municipal.
L’empresa, també ha manifestat l’interès de venir a informar-ne als veïns, i per aquest motiu l’ajuntament cedirà el Centre Cívic per poder fer la reunió informativa. Oportunament l’empresa posarà cartells, convocant dia i hora , i cada veí que faci el que cregui més convenient.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?