Thursday, December 30, 2010

 

PRIMER PETICIÓ AL NOU CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT
Hble. Sr. Conseller, Lluís Recoder.

Borredà, 30 de desembre de 2010.

Hble. Senyor,

Vagi per endavant la felicitació pel càrrec que acaba d’assumir, i em permeto fer-li arribar una petició, en tant que Alcalde- President del municipi de Borredà (Berguedà) però que , em consta, es compartida per molts altres Alcaldes del país.
Vostè ha estat Alcalde, i estarà d’acord en mi, en que les lleis s’han d’adaptar a la realitat del país i a la situació del moment.
La vigent normativa urbanística, exigeix que el 10% d’aprofitament mitjà en les promocions urbanístiques vagi als ajuntaments i aquests, han de destinar-lo a la promoció de vivenda pública.
Ja en el passat, molts petits municipis, no tenien capacitat ni necessitat d’aquesta promoció de vivenda, per no existir demanda, però , ara ,encara ,és més innecessària aquesta exigència, viable en municipis grans i ciutats, però no en pobles petits o mitjans.
La petició que li faig arribar, és de modificar aquesta normativa, per tal de poder aprofitar els recursos econòmics derivats d’aquesta cessió , en altres necessitats del poble, reals i actuals.
No és lògic haver d’immobilitzar uns recursos econòmics, en un compte , a l’espera de tenir un volum suficient com per emprendre una promoció immobiliària, tot i no tenir demanda o no poder-hi fer front mai, degut a la migradesa dels recursos obtinguts.
Espero que el coneixement del tema, per part seva, i la lògica de la petició, portin a modificar una legislació que no es correspon a les necessitats de la majoria de municipis.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-lo molt cordialment.

L’ Alcalde – PresidentJoan Roma i Cunill


A L’HONORABLE SR CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT – GENERALITAT DE CATALUNYA.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?