Thursday, December 16, 2010

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL - NÚM 12 - PSC

BUTLLETÍ INFORMEM – BORREDÀ DESEMBRE 2010- NÚM. 12

400.000 EUROS PEL MAGATZEM / PARC INFANTIL.
La Generalitat ha aprovat el canvi de destí que va demanar l’equip de govern socialista, i ha inclòs en el PUOSC 2011, dues subvencions, per un total de 401.637,39 euros, per destinar a la compra dels terrenys , coneguts per “Horts del Canudas”, i per la construcció d’un Magatzem municipal, a la planta baixa i un parc infantil a la coberta.
L’import de la compra dels terrenys s’ha establert en 42.301,00 euros, i es realitzarà dintre de poques setmanes, una vegada es disposi d’aquest import. S’ha demanat a la Generalitat l’avançament de la inversió, i ja se’ns ha comunicat la decisió favorable.
Amb l’acord de compra , hi figura, per part de la propietat, la reserva d’una de les parcel•les municipals del Camí de la Roca. Per part de l’ajuntament, s’està d’acord en vendre una de les parcel•les, pel mateix preu que s’han venut dues altres.
Una vegada tinguem la titularitat dels terrenys, es procedirà a convocar concurs per adjudicar les obres de construcció del Magatzem municipal. Aquest magatzem serà de grans dimensions, i donarà directament al carrer de Dalt, i carrer Barcelona. Degut al desnivell existent, com a coberta hi haurà un nou parc infantil d’una superfície de més de 500 m2.
Aquesta és la gran obra prevista per a principis de l’any vinent, i permetrà que l’ajuntament disposi d’un gran magatzem, adaptat a les necessitats actuals . També , facilitarà tenir un nou parc infantil, en una zona tranqui-la i privilegiada com és la zona esportiva.
El total de la inversió de compra dels terrenys, construcció del magatzem i instal•lació del parc infantil, superarà els 420.000 euros, i es podrà dur a terme gràcies a les subvencions aconseguides de la Generalitat.
Si les previsions es compleixen dintre d’un any, les obres estaran acabades i posades al servei del poble.

UNIFORMES BRIGADA D’OBRES.
Des de fa un mes, tothom pot haver vist el primer uniforme de la brigada d’obres. L’equip de govern socialista va creure necessari i útil que els tres membres de la brigada tinguessin roba de treball proporcionada per l’ajuntament i que tots anessin uniformats.
S’ha comprat un conjunt pràctic, ben conjuntat i molt ben adaptat a les condicions meteorològiques de Borredà, tant pel que fa la roba com el calçat. I es disposa de l’equip per l’hivern i per l’estiu.
Fa temps que es volia donar aquest pas, que no deixa de ser una millora pels treballadors però alhora una bona imatge pel poble.

IBERBANDA I VODAFONE
Una de les prioritats de l’equip de govern socialista en els darrers anys ha estat el de poder disposar d’un millor servei en matèria de noves tecnologies. La nostra situació geogràfica i el fet de tenir poca població i poca indústria, fa que les empreses no tinguin especial interès en disposar d’un servei de primera categoria.
Fa anys que comprovem el mal servei donat per Movistar, amb constants talls de cobertura, degut al mal funcionament del repetidor de Puigdon ( Alpens). Malgrat les denúncies i protestes dels 3 ajuntaments afectats: Les Llosses, Alpens i Borredà, fins ara el problema no s’ha resolt.
Davant aquesta situació el que s’ha fet és facilitar la implantació d’altres empreses per tenir competència, i poder triar.
Aquest és el cas d’Iberbanda, la qual ha instal•lat un potent repetidor, que dona cobertura a bona part del poble. Això ha permès millorar la cobertura i rapidesa de les comunicacions.
El mateix ha fet l’empresa Vodafone, la qual dona servei a tot el poble i voltants, en unes millors condicions que Movistar. Hem aconseguit, doncs, tenir una alternativa a la única empresa de telefonia mòbil.

63 CANALS DE TDT , I 14 DE RADIO.
Queda ja llunyà l’any d’implantació del servei municipal de Televisió per cable ( 1992-3). Des d’aleshores, l’ajuntament ha anat invertint en manteniment de les instal.lacions i en la seva millora i adaptació a les necessitats de cada moment.
El pas del sistema analògic al digital ha tingut un elevat cost econòmic, al mateix temps que un important repte a nivell tècnic. A dia d’avui aquest servei ofereix 63 canals de TDT, i 14 de ràdio. Realment una tria enorme que facilita poder veure multitud de programes diferents, i en diversos idiomes.
Les condicions per donar-se d’alta son les mateixes que en els darrers dos anys, i es mantindran de cara l’any vinent. En concret, s’ha de pagar 500 euros pel dret de connexió i 50 euros a l’any per manteniment. Cada setmana , el tècnic responsable del servei revisa les instal•lacions, i va introduint les novetats a mesura que apareixen.
El món de la TDT està en canvi constant, i obliga a modificar les freqüències i canals. Poc a poc, apareixen nous canals que introduïm, tant bon punt es consoliden.
Així, doncs, de cara el futur la previsió és d’ampliar els canals, i oferir-ne tants com estiguin en el mercat.

URBANITZACIÓ CAL GALL.
Les obres d’urbanització de la unitat d’actuació núm. 1, conegudes per Cal Gall s’estan duent a terme segons les previsions establertes. Tothom pot veure que ja estan molt avançades, i si el temps ho permet dintre d’uns tres mesos estaran acabades.
Qui estigui interessat en posar-se en contacte amb els propietaris es pot dirigir a l’ajuntament, on se li donarà la informació corresponent.
Aquesta actuació permet posar 21 parcel•les a la venda, en un lloc realment privilegiat per les vistes i la tranquil•litat.

PRESSUPOST 2011
De cara a l’any vinent, l’equip de govern socialista ha elaborat un pressupost equilibrat d’ingressos i despeses per un import de 979.382,66 euros. Es un pressupost totalment adaptat a la realitat actual, i per tant, auster.
A nivell d’impostos només s’apugen mínimament , el de vehicles, i la taxa de l’aigua. Pel que fa l’IBI s’ha abaixat el coeficient que posa l’ajuntament per compensar la puja que hi haurà dels valors, degut a la revisió cadastral de 2008. Tots els altres impostos i taxes es deixen igual que aquest any, per tant no hi ha cap puja.
L’equip de govern socialista ha cregut necessari congelar impostos i taxes, conscients de les dificultats per les que passen la majoria de famílies, en un moment de crisis generalitzada com la que vivim.
Amb tot , l’ajuntament ha mantingut totes aquelles partides considerades bàsiques, per garantir els serveis essencials de la població. De fet, no es suprimeix cap dels serveis municipals que s’estan donant. I també podem afirmar que som un dels ajuntaments més puntuals a l’hora de pagar.
Informem igualment del compliment d’un compromís anunciat, i és que hem amortitzat 100.000 euros del crèdit demanat per un import de 475.000 euros, que ha quedat en 375.000. Es a dir, que una vegada rebudes algunes de les subvencions que ens devia la Generalitat, s’han fet servir per eixugar una part del crèdit, abaixant, d’aquesta manera l’endeutament municipal.

ADQUISICIÓ D’UN ELECTROCARDIÒGRAF
El vell aparell d’electro que teníem en el Consultori mèdic, començava a tenir problemes de funcionament, i se’n va demanar un de nou al Servei Català de la Salut. Degut a les restriccions pressupostàries, no estaven disposats a comprar-ne un de nou, i proposaven enviar-ne un de Berga, d’un model antic.
Al final, l’equip de govern socialista va decidir la compra d’un de nou. Ara, doncs, el Consultori disposa d’un nou aparell, modern i disponible per ser traslladat a qualsevol altre lloc, degut al seu poc pes i maniobrabilitat.
El cost de la compra va ser de 2.350 euros , i les prestacions que dona son les que demanava l’equip mèdic. Per tant, tenim un aparell indispensable per casos d’urgència que a més, pot ser portat a qualsevol casa del poble o del terme municipal.

RECOLLIDA ORGÀNICA I VOLUMINOSOS:
Tal com estableix la legislació vigent, el nostre poble, ha començat a realitzar la recollida d’orgànica. Es a dir, triar les escombraries domèstiques, de manera que tot allò que sigui orgànic, vagi a uns contenidors específics , i la resta als contenidors de brossa.
A principis d’estiu es va posar en marxa, de manera experimental, un sistema que ha de passar la prova en uns quants pobles de la comarca.
Es varen fer algunes reunions prèvies per explicar el funcionament, i des de fa tres mesos està en marxa aquesta nova modalitat de recollida selectiva. En el poble varem instal•lar uns quants contenidors de color verd, on s’hi pot dipositar la matèria orgànica, i al cap d’uns mesos, es convertirà en adob per parcs i jardins.
De moment, l’experiència és contradictòria. Els contenidors estan donant un molt bon servei en cases de turisme o cases aïllades, per ús d’una sola família o negoci, però no tant a nivell de poble, perquè la matèria és més abundant, i no dona temps de convertir-se en adob. Esperarem uns mesos més per decidir si aquest és el millor sistema o cal canviar-lo per un altre, dintre del casc urbà.
Pel que fa el servei de recollida de voluminosos, s’ha suprimit el contenidor instal•lat a la zona de la fàbrica de baix, degut al mal ús que darrerament es feia d’ell. Persones del poble o de fora hi dipositaven tota mena d’estris, de manera que no podíem supervisar els materials llençats. A part d’altres problemes derivats del transport i dipòsit.
Per aquests motius, s’ha retirat el contenidor, i des del mes d’octubre ens hem acollit al servei de Deixalleria mòbil que té el Consell Comarcal, de manera que un cop al mes, ve un vehicle adaptat que recull els voluminosos que la gent li porta. Està aparcat a l’aparcament municipal, de les 11 del matí a les 6 de la tarda.
Cada vegada que ve, es comunica als veïns mitjançant cartells a les botigues i cartelleres del poble. I properament s’anunciarà pel web de l’ajuntament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?