Friday, December 10, 2010

 

BORREDÀ, COMPTES PUNTUALMENT ENTREGATS

BORREDÀ, ENTRE ELS AJUNTAMENTS MILLOR GESTIONATS.
Aquests dies en tots els mitjans de comunicació han aparegut les llistes dels ajuntaments que no havien complert amb les seves obligacions comptables. Es a dir, que no havien enviat a la Sindicatura de Comptes, la liquidació de l’any 2009. De fet, alguns encara no havien enviat la de 2008, i aquests son requisits obligatoris per complir la normativa, i evitar que la Generalitat no paralitzi les transferències pendents, o anul•li subvencions concedides.
La comarca del Berguedà és una de les més incomplidores, amb un 80% dels municipis. Es a dir que només el 20% dels municipis, han complert amb les seves obligacions, tant pel que fa l’exercici 2008, com el 2009. I entre aquests ajuntaments complidors, hi ha Borredà.
En el nostre cas, cada any complim rigorosament amb els terminis i les condicions d’enviar els comptes a la Sindicatura, de manera que estem situats en els primers llocs a nivell de comarca i de tot Catalunya.
Cal remarcar que 620 municipis catalans no han complert amb les seves obligacions. Això vol dir que menys d’un terç dels ajuntaments tenim els comptes en regle i degudament entregats.
Es una gran satisfacció comprovar el bon funcionament de l’administració municipal, i això es deu al personal que tenim, i a l’equip de govern que procura ser puntual en la tramitació i gestió del pressupost municipal.
Això permet no solament donar exemple a d’altres municipis, molt més grans que el nostre i amb molt més personal, sinó, sobretot evitar perdre cap subvenció.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?