Friday, November 05, 2010

 

PLA D'OCUPACIÓ PER 40 PERSONES- urgent

PLA D’OCUPACIÓ – IMPULSA BERGUEDA – 40 LLOCS DE TREBALL
El Consorci de Formació i Iniciatives Cercs- Berguedà, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca, ha aconseguit un nou pla d’ocupació que permet contractar de forma immediata a 40 persones.
Els requisits indispensables son estar a l’atur i no haver estat en cap pla d’ocupació en els darrers 18 mesos. El contracte serà per 6 mesos i els treballs a realitzar consistiran en : petits treballs forestals, com neteja de camins, desbrossar, arreglar, pintar senyals, etc.
o ajudar a persones amb dependència, o als seus familiars directes perquè puguin descansar. O treballs de manteniment en pobles consistents en arreglar carrers i places, jardins, parcs, etc.
En definitiva, els aturats a la recerca de treball tenen una bona oportunitat per aconseguir feina durant 6 mesos. Les inscripcions s’han de fer a la seu del Consorci de Cercs (CFI ) a la Plaça Sant Joan de Berga, damunt del bar de Cal Negre. Una vegada feta la selecció, començaran a treballar a finals d’aquest mes de novembre. Per tant, és urgent fer la inscripció. En qualsevol cas, abans del dia 19 d’aquest mes de novembre, i si pot ser abans , molt millor.
Joan Roma, alcalde

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?