Friday, November 19, 2010

 

PARTIDES INTOCABLES - art. REgió 7.

PARTIDES INTOCABLES.

Aquests dies tots els ajuntaments que van a l’hora, estan elaborant els pressupostos municipals per l’any vinent. La llei diu que s’han d’haver aprovat i publicat abans del darrer dia de l’any, per poder entrar en vigència, el primer de gener. El mateix li toca fer al govern central i als governs autonòmics. En el nostre cas, les eleccions al Parlament, han modificat el calendari habitual, però no per això deixarem de tenir pressupostos, ni que siguin prorrogats fins la elaboració d’uns de nous per part del govern sorgit de les eleccions del dia 28 N.
Tant en el cas dels ajuntaments, com del govern central i de la Generalitat, no és cert que no hi hagi marge de maniobra, en motiu de la crisis econòmica. Tampoc és cert que els pressupostos siguin molt iguals, tant si l’equip de govern és de dretes com d’esquerres. Sovint es diu, que governar és administrar, i prou. Res més lluny de la realitat.
Cada equip de govern, en funció del color polític, marca en els pressupostos les prioritats per l’any vinent. Per això, el ple de pressupostos és el més important de l’any . En els pressupostos es veu realment què preocupa al govern i quins mitjans posa per resoldre els problemes del municipi, del país o de l’estat. I és lògic que els partits de dretes ( diem-ne conservadors) posen l’accent en determinades coses, i els d’esquerres (diem-ne progressistes) unes altres.
I és ben fàcil de trobar les diferències. Només cal veure unes quantes partides del pressupost per comprovar a quins sectors van dirigits els esforços econòmics, i els serveis essencials.
I puix que estem en campanya i que ben aviat el poble català posarà nota als partits, i decidirà qui vol que governi el país els propers quatre anys, va bé comprovar les prioritats d’uns i altres.
Malgrat la forta i llarga crisis que arrosseguem, el govern de la Generalitat ha mantingut i fins i tot incrementat partides essencials pels sectors més castigats . Ho podem veure en els pilars de l’estat del benestar: serveis socials, sanitat, educació, seguretat. També ho podem veure en altres apartats, però els fonamentals son els quatre primers.
En un moment en que molta gent té greus dificultats per arribar a final de mes, o tenen problemes de salut, és primordial saber que no quedaran abandonats a la seva sort. Era del tot urgent posar en marxa nous serveis i noves modalitats d’ajuts que permetin capejar el temporal i esperar millors temps. Mantenir i allargar subsidis, prestacions i ajudes, permeten que , tot i arribar als quatre milions d’aturats, no es produeixi un trencament social de conseqüències imprevisibles.
Garantir les prestacions bàsiques de sanitat, i fins i tot millorar temps d’espera i atenció, son fonamentals pels drets de les persones. Mai com ara s’havien construït, ampliat o millorat equipaments sanitaris. I el mateix podem dir a nivell d’educació. Qui volti una mica pel país veurà el gran nombre de construccions en marxa, o ja acabades que han entrat en servei, a l’igual que en matèria de seguretat s’ha produït la culminació del desplegament dels Mossos d’Esquadra.
En definitiva, en ajuntaments, en el govern central o a la Generalitat, tenir-hi govern d’esquerres garanteix el manteniment de les partides “socials” a tots els nivells. Amb crisis o sense, i que ningú s’enganyi, ha costat molt aconseguir-ho com per pensar que un govern de dretes, ho mantingui. Mirem enrere, i ho comprovarem.
Joan Roma i Cunill, President de la FEd. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?