Sunday, November 14, 2010

 

NOUS CURSOS D'INFORMÀTICA

NOUS CURSOS D’INFORMÀTICA
En els darrers anys, l’ajuntament ha organitzat diversos cursos d’introducció a les noves tecnologies, especialment per aprendre el funcionament d’Internet. El fet de disposar de dos ordinadors en el Centre Cívic, cedits per la Diputació de Barcelona, ha permès la organització d’aquests cursos. I sobretot, han estat possibles per la disponibilitat de dos membres de l’equip de govern que fan de monitors, en primer lloc , Antoni Velasco, i actualment Concepció Barniol.
Cada setmana es duen a terme diversos cursos, amb un ensenyament molt personalitzat. Mitjançant aquests cursos moltes persones de Borredà han entrat en el món d’Internet i ara s’hi desenvolupen amb una gran normalitat. No hi ha barrera d’edats, i tothom pot apuntar-se en aquests cursos, en el Centre Cívic. Quan n’acaben uns, comencen uns altres, en una roda sense fi.
També, s’han previst cursos de repàs i manteniment dels aprenentatges perquè no es perdi el que s’ha après.
Ara, informem de l’inici de nous cursos. Hi ha 13 persones inscrites, que han estat distribuïdes en grups de 2 o 3, amb horaris adaptats a les disponibilitats dels alumnes i de la monitora. Qui vulgui seguir un d’aquests cursos , ho podrà fer en un breu termini de temps. Només cal fer la inscripció i esperar a que proposin dia i hora.
També està previst per més endavant la possibilitat de fer diverses pràctiques cada mes, quan tinguem un o dos ordinadors més. S’ha fet la petició i esperem que es pugui atendre. D’aquesta manera seria molt més fàcil fer cursos amb grups de 4 o 5 persones alhora. L’informarem oportunament.
I qui vagi al Centre Cívic haurà vist la remodelació feta a nivell d’instal•lació dels ordinadors i les seves connexions a la xarxa. Fins ara, estaven a la vista, i algunes persones feien canvis en els connectors quan alguna cosa no funcionava degudament. Aixó motivava, la desconfiguració dels programes i algun dia de mal funcionament. Ara, amb les instal•lacions ja protegides , això no passarà i tots hi sortirem guanyant.
Es una millora més a nivell dels usuaris d’un servei que ha esdevingut bàsic i fonamental.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?