Wednesday, October 06, 2010

 

EQUIPS HUMANS - art. Regió 7

EQUIPS HUMANS
En totes les eleccions es parla molt dels programes, del seu contingut, de les contradiccions entre el que es deia i el que s’ha fet, etc, però pocs parlen dels candidats, de cada partit, en plural. Focalitzar l’anàlisi dels caps de llista i oblidar els altres és un error molt estès des de sempre en el nostre país.
Es cert que cada partit intenta posar algun candidat,a, mediàtic per donar relleu a la llista, però al cap i a la fi, tots acaben sent secundaris, sense massa atenció per part dels mitjans de comunicació.
I és un greu error. Si una cosa és important en una candidatura i després en un govern és la capacitat de formar equips, sòlids, ben conjuntats i capaços de treballar per uns objectius comuns. La formació d’equips és un dels grans reptes de tot governant i en ben poques ocasions hem vist actuacions compactes.
Els governs de coalició compliquen encara més les coses perquè suposa buscar els millors del partit majoritari, i buscar els millors en els altres partits, si bé limitats pels equilibris i propostes de cada direcció . En aquest marc, la feina del president és fonamental i decisiva. Ha de tenir una autoritat fora de tot dubte per propis i estranys.
Estem al final de legislatura i podem valorar el treball en equip, del govern de la Generalitat, podem examinar la feina feta per cada conseller,a, a quin partit pertany i comparar amb els altres consellers dels altres partits de govern.
Va bé també preguntar a la gent, a les empreses, associacions, entitats, etc, a veure quines han estat les seves relacions amb cada departament i com les valoren. I lògicament preguntem als càrrecs institucionals d’altres administracions quina puntuació donen a uns i altres.
D’entrada cal dir que l’autoritat del president Montilla en aquests quatre anys ha estat clara i contundent. Ho hem vist públicament, però ha estat habitual fora dels focus. La feina que li pertocava l’ha feta, i els resultats estan a la vista.
De la resta del govern, cadascú que estudiï la seva dinàmica i els seus resultats. Es lògic defensar la feina de conjunt, però també és lògic que davant les eleccions es demani un examen individualitzat.
Queda clar que els consellers que han passat per càrrecs municipals, actuen d’una manera molt diferent dels altres. Queda clar també que hem guanyat en proximitat i rapidesa en bona part de les gestions, públiques i privades.
A nivell de PSC la valoració interna que s’ha fet dels consellers ha estat altament positiva, com per proposar la seva repetició en tant que candidats a diputats al Parlament de Catalunya. Es sesgada aquesta valoració ? A la vista de converses amb votants no socialistes, crec que no. La puntuació dels ciutadans respecte la gestió dels càrrecs socialistes és bona, malgrat les múltiples dificultats que han trobat.
Aquesta és la millor carta de presentació de cara a les eleccions al Parlament. Hem de reconèixer els errors comesos, però alhora reivindicar la feina ben feta, amb els recursos disponibles, i les dificultats d’un govern de coalició. Ara toca posar a la balança els resultats obtinguts, i veure quins son els millors equips humans de cada partit. L’equip humà socialista ha passat per múltiples proves, amb resultats raonables, sembla lògic mantenir-lo. Altres parlen de canvi amb candidats no renovats.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?