Wednesday, October 06, 2010

 

DESENCALLADA L'EDAR DE BORREDÀ

DESENCALLADA L’EDAR.
Després de diverses campanyes, en els darrers anys per aconseguir construir l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals, la darrera campanya feta ha donat els seus fruits i ahir es va posar en contacte amb mi l’enginyer encarregat de l’obra.
La setmana vinent tindrem una reunió amb ell, l’arquitecte municipal i membres de l’equip de govern per resoldre alguns dubtes del projecte, proposar alguns canvis i planificar les obres.
Ens ha garantit que dintre de dos mesos les obres estaran en marxa. Com ja he dit en anteriors ocasions, esperar i veure. Sembla que tot indica que aquesta vegada és la bona i efectivament veurem dur a terme una de les grans obres dels darrers anys. Ja era hora perquè a tots ens agradaria tenir les aigües ben recollides i netes. La riera Margansol ho notarà sensiblement.
En tot cas, ja aniré informant de les reunions que tinguem i dels resultats obtinguts. I tothom podrà veure si el nou termini es compleix. Les obres es realitzaran a l’entrada del poble i per tant sera ben visibles.
Recordem que el pressupost de les obres puja uns 800.000 euros que paga integrament l’Agència Catalana de l’Aigua.
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?