Tuesday, August 31, 2010

 

PETICIO AJUNTAMENT DE BORREDÀ

SECRETARIA GENERAL DE TELECOMUNICACIONS
Sr. Jordi Bosch i Garcia

Borredà, 31 d’agost de 2010.

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà

COMUNICA
Que de nou, el nostre municipi es troba sense cobertura de telefonia mòbil de Telefònica, degut a la precarietat de funcionament del repetidor de Puigdon ( Alpens) .
Aquest repetidor fou instal•lat, sense connexió a la xarxa de subministrament elèctric, per la qual cosa el grup electrogen ha de ser revisat i aprovisionat de combustible cada pocs dies.
Aquesta precària situació, comporta un molt mal servei als usuaris dels 3 municipis afectats: Alpens, Les Llosses i Borredà, els quals des de fa anys pateixen constants talls de cobertura que poden durar unes hores o uns dies, amb la conseqüent indignació i pèrdua econòmica de molts establiments que tenen en la telefonia mòbil , la principal via de comunicació amb els seus clients.
Els 3 alcaldes han fet tota mena de gestions , denúncies i peticions davant l’empresa i altres organismes, sense trobar solució a la problemàtica que exposen.
No es pot permetre, que un servei bàsic essencial com aquest, en un territori com el nostre no sigui fiable ni constant. Com usuaris paguem per tenir un servei digne, i fins ara no l’hem tingut.
Es per tot l’exposa’t que

SOL•LICITA
la seva personal implicació , en tant que responsable de la Secretaria General de Telecomunicacions , per tal d’exigir a la companyia Telefònica, les inversions necessàries i urgents per connectar el repetidor de Puigdon ( Alpens) a la xarxa elèctrica i així garantir el correcte funcionament de la telefonia mòbil que d’ell en depèn.

I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia 31 d’agost de 2010.

L’Alcalde : Joan Roma i Cunill


AL SECRETARI GENERAL DE TELECOMUNICACIONS – GENERALITAT DE CATALUNYA:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?