Tuesday, August 03, 2010

 

EMPRESES I AJUNTAMENTS SENSE CRÈDIT- art. Celsona

EMPRESES I AJUNTAMENTS SENSE CRÈDITS
La crisis ha comportat unes restriccions en la concessió de crèdits per part de bancs i caixes que posen en perill la supervivència de moltes empreses perfectament viables. He parlat amb un bon nombre d’empresaris desesperats per falta de liquidesa, tot i tenir un bon producte i clientela.
No s’entén com després de la fusió de caixes, i ajudes a bancs, no s’ha aconseguit obrir l’aixeta del crèdit. Si una cosa s’ha de fer de manera urgent és facilitar crèdits per no alimentar encara més la crisis. No pot ser que empreses que durant anys i anys han treballat amb un mateix banc o caixa, ara se’ls hi digui que no poden endossar certificacions, o no poden renovar pòlisses de crèdit, etc. O que per un nou crèdit s’ha de passar per no sé quants despatxos i estudis de viabilitat.
Qui ha complert en el passat, normalment compleix en el present i complirà en el futur. En una ciutat com Solsona o en qualsevol dels pobles de la comarca, tothom coneix a tothom, i els bancs i caixes poden extremar la vigilància, però no tallar el crèdit.
Conec uns quants casos de manual. Empreses que s’han sabut adaptar als nous temps i no poden ampliar el negoci per falta d’ajuda financera, o empresaris que hauran de tancar per no trobar renovació de les operacions creditícies.
En fi, fins quan veurem aquesta situació. Impulsats canvis estructurals que feien falta, ara el govern s’hauria de dedicar a comprovar el bon funcionament i el destí dels diners que ha deixat a tot el sistema financer. No pot ser que algú amb un projecte viable quedi sense ajuda. Els temps no estan per desperdiciar les iniciatives.
I com parlem d’empreses , també podem parlar d’ajuntaments. També en aquest cas des del govern central s’ha legislat amb poca visió de futur, i sobretot d’una manera injusta. Decretar que cap ajuntament pugui concertar crèdits l’any vinent és un greu error, es miri com es miri. No es pot tractar per igual a ajuntaments molt diferents. N’hi ha de molt ben gestionats, i a aquests no cal prohibir fer crèdits, han de poder fer els que realment necessitin.
I si hi ha ajuntaments que s’han passat i es troben en una situació de fallida tècnica, en aquest cas, sí s’ha de regular el seu finançament i capacitat de crèdit, però no a tots sense excepcions.
En aquest cas, som molts els alcaldes que estem fent pressió sobre el govern central perquè modifiqui la regulació. I això afecta els ajuntaments, però amb ells , els afectats son tots els ciutadans, visquin a Barcelona o al Solsonès. Hi ha obres que només es poden fer amb subvencions i crèdits. Si tenen les subvencions i no els crèdits hauran de renunciar a fer les obres. Francament no és de rebut.
Hem fet ja diverses reunions per demanar canvis en el Decret, però també hem de demanar canvis que solucionin els problemes de les empreses. En aquest cas, tots som empreses, tant els ajuntaments, com els propis empresaris. I si s’han elaborat normes no adequades és lògic que demanem la seva modificació o anul•lació. En això no hi ha ni disciplina de partit, ni consignes, ni sintonia. Simplement son mesures negatives, i cal canviar-les.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?