Saturday, July 31, 2010

 

VENUDES DUES PARCEL.LES

VENUDES DUES PARCEL•LES DEL CAMÍ DE LA ROCA
Aquest dijous passat es va fer escriptura pública de la venda de les parcel•les núm. 6 i 7 del Camí de la Roca, propietat de l’ajuntament de Borredà, procedents del 10% d’aprofitament mitjà.
L’import de la venda va ser de 65.520,00 euros, import que servirà per pagar la part de l’ajuntament en els costos d’urbanització de la Unitat d’Actuació núm. 2, tal com preveu la legislació vigent.
Queden encara per vendre les parcel•les 4 i 5 d’aquest mateix carrer, pel mateix import que les altres dues, i esperem poder-les vendre en els propers mesos. En aquest cas, els diners s’ingressaran en un compte especial de l’ajuntament per destinar-los a la construcció de vivendes de protecció oficial o a d’altres inversions autoritzades per la Generalitat.
Dintre de mig any posarem també a la venda, en subhasta pública , dues parcel•les de la Unitat d’Actuació núm, 1, Cal Gall. En aquest cas es tracta de dues parcel•les destinades a la construcció de vivendes unifamiliars aïllades.
Son parcel•les molt ben situades, i totalment urbanitzades, de manera que tenen un doble atractiu que de ben segur permetrà vendre-les a un preu raonable. De fet, tal com s’ha fet amb les anteriors, la venda serà en subhasta pública prèvia valoració per l’arquitecte municipal.
Oportunament ho anunciarem en les cartelleres municipals, en aquest bloc, en el web de l’ajuntament i en el BOPB.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?