Thursday, June 03, 2010

 

RECLAMACIÓ DE L'EDAR - BORREDÀ

DEPARTAMENT MEDI AMBIENT I HABITATGE
Hble. Sr. Conseller
Tema: EDAR Borredà

Borredà, 3 de juny de 2010.

Hble Sr. Conseller,

En diverses ocasions li he tramès petició d’informació sobre l’EDAR de Borredà, obra prevista de realitzar l’any 2005 – 6, i que a hores d’ara encara no té termini fixat.
Des de l’ajuntament hem donat totes les facilitats , a l’hora de redactar el projecte i de planificar l’obra, però és la primera vegada que ens passa de no tenir cap previsió , ni disposar del projecte executiu per comprovar si les propostes i al.legacions presentades per l’ajuntament s’han tingut en compte , o no.
Es del tot inusual, aquesta situació i no deixa de preocupar a l’ajuntament, per quan no podem donar cap explicació fonamentada als nostres ciutadans, i el propi Consistori no disposa de projecte, ni terminis d’inici, ni entrada en servei, en un espai que necessita ser preservat per l’EDAR i condicionat per les altres activitats que s’hi desenvolupen al seu entorn.
Es per aquest motiu que li reitero de nou la petició d’una resposta immediata , informant de les previsions del seu Departament pel que fa la construcció de l’EDAR de Borredà, així com la tramesa d’una còpia del projecte executiu, per tal de poder comprovar a concordància amb les al.legacions i propostes presentades en temps i forma.
A l’espera de que s’atengui aquesta lógica sol.licitud, aprofito per saludar-lo ben cordialment.

L’ Alcalde – President

Joan Roma i CunillA L’HONORABLE SR CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE – GENERALITAT DE CATALUNYA:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?