Thursday, June 17, 2010

 

BORREDÀ -BONS RESULTATS ECONÒMICS

BORREDÀ – SUPERÀVIT LIQUIDACIÓ 2009.
Després de dos anys de tancar els pressupostos amb dèficit, el pla de sanejament econòmic aprovat l’any passat, i la reordenació d’ingressos i despeses ha permès tancar el pressupost de l’any passat amb un superàvit de 20.620,64 euros.
Aquesta és una bona dada, precisament en uns anys de forta crisis econòmica i restricció de subvencions a nivell de totes les administracions. Malgrat aquesta situació, l’ajuntament de Borredà ha mantingut un elevat ritme d’inversions i d’activitats, amb ajuts de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. A més dels importants ajuts procedents del Pla Zapatero.

AMORTITZACIÓ D’UNA PART DEL CRÈDIT DEMANAT
Fa uns mesos es va concertar un crèdit de 475.000 euros, per fer front a diferents pagaments a empreses, retardats per la morositat de la Generalitat. Ara , s’han rebut les subvencions pendents , i el proper dilluns dia 21 procedirem a amortitzar 100.000 euros, de manera que el crèdit disminuirà en aquest import, i quedarà en 375.000 euros.
Aquesta és una altra bona notícia econòmica, puix que suposarà pagar menys cada mes per amortització i interessos del crèdit .
Està previst fer una nova amortització, d’una part del crèdit, dintre dels propers mesos, una vegada aconseguits alguns nous ingressos que arribaran properament. D’aquesta manera el deute de l’ajuntament haurà disminuït d’una manera notable en pocs mesos.
I l’ajuntament ha liquidat tots els deutes, de manera que es troba totalment al dia, en matèria de pagaments. Actualment els pagaments es fan a trenta o seixanta dies, uns terminis molt poc freqüents en administracions públiques i empreses privades.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?