Tuesday, May 18, 2010

 

DUES IMPORTANTS OBRES EN EXECUCIÓ

BON RITME DE LES DUES OBRES EN EXECUCIÓ.
Actualment l’ajuntament de Borredà està executant dues obres especialment importants. La principal és la urbanització de Cal Gall. Una obra destinada a acollir 21 cases unifamiliars aïllades, obrint un nou carrer, i transformant el camí de Cal Gall, també en carrer.
Aquesta obra està previst tenir-la acabada dintre de mig any, i suposarà una nova oportunitat per les persones que desitgen disposar de casa amb jardí. Precisament la setmana vinent començaran les obres de construcció de la primera casa en aquesta zona.
Fer aquesta obra també suposarà millorar altres aspectes de les infraestructures del poble. En aquest cas, aprofitarem per connectar una nova xarxa elèctrica per alimentar el dosificador de clor del dipòsit de Cal Gall i per portar més potència elèctrica a les instal•lacions de televisió per cable.
Igualment l’obra ha suposat fer una xarxa de desguàs de l’aigua de pluja cap el rec de La Solana, de manera que les aigües brutes aniran a la xarxa general, i les aigües netes a la Riera.

La segona obra és la que paga el fons FEIL 2010, anomenat Pla Zapatero. En aquest cas es tracta de fer totalment nou el tram de la baixada del Coll del Bas. Ahir, en la inspecció d’obres realitzada varem poder comprovar com ja s’havia col•locat tota la nova canonada d’aigua que permetrà desguassar l’aigua que baixa pel Camí de la Coma / Carrer Barcelona, i la portarà cap el rec de Graugés.
Aquest tram anirà totalment formigonat, i suposarà un canvi radical en la fesomia del camí i facilitarà el trànsit de manera definitiva.
La previsió és que si el temps ho permet, l’obra pot estar acabada dintre d’uns 15 dies. I de forma immediata entrarà en servei.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?