Wednesday, April 14, 2010

 

RECUPERAT SERVEI - No oblidar denúncies

RECUPERAT EL SERVEI DE TELEFONIA I INTERNET
Després de més de 48 hores de suspensió de servei, ahir a la tarda es va recuperar el servei. Tanmateix l’equip de govern ha decidit emprendre totes les accions legals a l’abast i demanar la participació del màxim de ciutadans del poble , per fer arribar queixes formals al Consell Comarcal del Berguedà perquè les faci arribar a la Generalitat i a la Oficina d’Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona.
En aquestes denúncies, ha de constar-hi el nom, cognoms, NIF i adreça del denunciant, per tal que tinguin validesa.
Igualment informem de que el repetidor dit de Serrallonga, situat en el terme municipal d’ Alpens, és conegut per Telefònica amb el nom de Puigdon. Hem fet arribar a Telefònica aquest doble nom perquè no sigui mai causa de confusió.
I el que exigim és servei de qualitat i permanent. No pot ser que constantment haguem de dependre de si el dipòsit del generador té combustible o no. I portem anys suportant aquestes deficiències en el servei.
Es per aquest motiu que demanem la col•laboració de tots els usuaris per fer arribar les queixes a la Generalitat i a la Diputació, i que siguin aquestes institucions les que portin Telefònica a complir amb les seves obligacions.
Les queixes al Servei de Suport a les Polítiques de Consum – Diputació de Barcelona es poden enviar per fax: 93 404 91 93, o per correu : berrojote@diba.cat.
Les queixes al Servei al Consumidor del Consell Comarcal del Berguedà , es poden fer al correu: gloriarosb@ccbergueda.cat .
Per les dues vies, arribaran les queixes a l’empresa Telefònica i Iberbanda, i també a la Generalitat que ha de vetllar pel correcte funcionament de serveis bàsics com aquests.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?