Tuesday, April 13, 2010

 

QUEIXA A LA AGENCIA DE CONSUM- gloriarosb@ccbergueda.cat

DENÚNCIA PER MAL SERVEI DE TELEFONIA MÒBIL I INTERNET , MUNICIPI DE BORREDÀ ( Berguedà).

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà
INFORMA
Que des de fa més de 8 anys, venim patint els efectes de les deficiències del repetidor de Serrallonga, situat en el terme municipal d’Alpens. Aquest repetidor no està connectat a la xarxa de subministrament elèctric i per tant l’ha d’alimentar un generador de gasoli.
Es dona la circumstància de que tot sovint, els tècnics de manteniment de Telefònica obliden, desconeixen o incompleixen el deure d’omplir el dipòsit, de manera que , esgotat el combustible els municipis de Alpens, Les Llosses i Borredà quedem sense cobertura de mòbils ( Movistar) i de Telefonia fixa i Internet, tots els usuaris d’Iberbanda.
Aquests talls de servei poden durar unes hores o uns dies, depèn del dia, de les circumstàncies, de les vacances, o de qualsevol altra eventualitat.
En el cas present hem estat més de 48 hores sense servei amb els corresponents perjudicis per les empreses, particulars i el propi ajuntament que no ha pogut dur a terme importants gestions.
Estem cansats de denunciar i cansats de no veure complert un servei que paguem puntualment i amb tarifes realment elevades. El servei és a precari, i estem esperant des de fa anys la connexió del repetidor a la xarxa elèctrica.
En resum i per tot l’exposat
EXIGEIX
La immediata i rigorosa intervenció de la Generalitat de Catalunya, per aconseguir un funcionament permanent i de qualitat, per part de l’empresa Telefònica SA , propietària del repetidor de Serrallonga( Alpens) i d’Iberbanda, i evitar que cada 3 o 4 mesos tinguem incidències molt greus en uns serveis fonamentals com son la telefonia mòbil i Internet.
També, i a la vista d’un nou tall de servei, REQUEREIX l’obertura d’un expedient sancionador, que serveixi d’escarment a les empreses abans esmentades per un servei impropi d’un país avançat.
I perquè consti signa el present escrit a Borredà el dia tretze d’abril de dos mil deu.
L’Alcalde- President: Joan Roma i Cunill

AL SERVEI DE PROTECCIO DEL CONSUMIDOR DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?