Monday, April 26, 2010

 

IMPORTANTS AJUTS DE LA DIPUTACIÓ BARCELONA

OBTINGUTS 24.500 EUROS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Avui ens ha arribat la comunicació del President de la Diputació de Barcelona, concedint 24.500 euros en diverses subvencions , destinades a activitats de l’ajuntament per aquest any 2010.
Cada any, la Diputació obra una convocatòria destinada als ajuntaments de la província, i va destinada a facilitar que els municipis puguin organitzar diferents activitats en àmbits com esports, cultura, serveis socials, noves tecnologies, etc.
Un any més l’ajuntament va presentar peticions a la majoria de serveis de la Diputació i el resultat han estat aquests 24.500 euros que suposen un important impuls a les activitats que des de l’ajuntament es duen a terme. Un any més, Borredà s’ha situat entre els ajuntaments més ajudats.
Gràcies a aquestes subvencions l’ajuntament pot dur a terme serveis com el d’àpats a domicili per la gent gran, o tallers de manualitats, punta al coixí, caminades, actes culturals, esportius o música, etc. Un poble viu és aquell que organitza activitats pels diferents col•lectius. I un ajuntament petit com el nostre no podria fer-hi front sinó comptés amb els ajuts de la Diputació de Barcelona.
I aquest any es preveia molt més complicat que els anteriors degut a la forta crisis que també ha afectat aquesta institució. Malgrat tot s’han salvat un bon nombre d’ajuts, i la demostració és aquest import final obtingut.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?