Monday, April 26, 2010

 

DIMECRES, PLE EXTRAORDINARI

DIMECRES , PLE EXTRAORDINARI
El proper dimecres , dia 28 celebrarem ple extraordinari per aprovar dos punts importants de cara el futur immediat. El primer, és conseqüència de les obres de la urbanització de Cal Gall, i és el repartiment de les quotes urbanístiques que toca pagar a cada propietari, en funció del percentatge de propietat que té en aquesta unitat d’actuació.
Ja ho hem comentat en altres noticies de que l’ajuntament duu a terme aquestes obres perquè els propietaris de la unitat no es varen posar d’acord per fer-ho ells, i l’ajuntament va haver d’assumir aquestes obres, tot i que les paguen integrament els propietaris, seguint la normativa vigent en aquests casos.
Per tant , en el ple, simplement s’aprovarà la proposta tècnica que reparteix proporcionalment els costos segons la propietat de cadascun. El cost total es repartirà en 4 quotes i el cobrament serà gestionat per la Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el segon punt de l’ordre del dia consistirà en aprovar el projecte executiu per construir un magatzem – parc infantil en els terrenys situats en un extrem de la zona esportiva, tocant el carrer de Dalt.
I també la compra dels esmentats terrenys. De fet, en aquests dos casos es demana que la Generalitat concedeixi un 95% de subvenció per la compra dels terrenys, primer, i la construcció , després.
Aquest segon punt de l’ordre del dia, ja es va avançar en el butlletí municipal del grup socialista, repartit per tot el poble fa uns 10 dies. I tal com es va dir aleshores, aquest és un projecte molt necessari i ambiciós que de ben segur suposarà una millora considerable pel poble.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?