Monday, March 08, 2010

 

QUE FER A SALSELLES ? Art. La Rella

QUÈ FER A SALSELLES ?
Sap greu visitar Salselles i veure l’estat en que es troba l’església, i tot el seu entorn. Suposo que com tothom, sento un neguit quan es veu les restes del que havia estat un antic poble, disseminat, que com tots, tenen en l’església la seva mostra d’identitat. I com alcalde de Borredà, no deixa de ser un deute pendent amb els antics habitants de Salselles evitar el seu ensorrament definitiu.
Salselles havia estat un municipi independent, amb ajuntament, església, escola,etc, amb una superfície de 19 quilòmetres quadrats i 217 habitants l’any 1898 en que varen decidir demanar la agregació a Borredà, per considerar que amb tants pocs habitants no podien cobrir les necessitats del poble. Així, fou com Borredà va ampliar el seu terme fins els 43,6 quilòmetres quadrats actuals, i en aquell moment superava els 800 habitants.
De totes maneres havia començat el despoblament de les zones més allunyades i poc a poc, anà perdent habitants, activitat, i l’església el títol de parròquia. Es l’inici de la decadència i l’abandonament.
A finals dels anys 70, es varen fer obres de reforma a l’església parroquial de Borredà i es va decidir, anar a buscar teules a la de Salselles, amb la qual cosa, l’abandonament es convertí en definitiu i irreversible. Poc a poc, varen anar caient parets, sostres i un tros de campanar. La situació actual és molt, molt precària, per no dir irreversible.
Davant aquesta situació hi havia dues opcions: deixar caure el que queda, i que les runes siguin cobertes per la vegetació i dintre d’uns anys ningú recordi la seva existència, o intentar recuperar el que es pugui de l’edifici, com un deure envers els nostres avantpassats i de cara a les generacions futures.
Els alcaldes de Sant Martí d’Albars, l’alcaldessa de Lluçà i jo mateix, intentarem la segona opció. Ens hi varem comprometre en la caminada de l’any passat, i estem complint el compromís agafat davant els participants. De totes maneres el repte és complicat i ple de dificultats tècniques i econòmiques. Tots ara pensem, perquè no haver començat 20 anys enrere. Però, vint anys enrere teníem altres urgències per cobrir en els nostres pobles i difícilment ens haguéssim pogut ficar en un tema com aquest, quan tens portades d’aigua, clavegueram, escoles, llum, carrers, camins, per fer.
També és cert que no hem actuat igual davant un monument de primer ordre que en un de segon ordre com és aquest, amb tots els respectes. Ara mateix, Borredà té un monument de gran rellevància per restaurar: el Pont de Roma, sobre la Riera de Merlès, però no hi ha perill de degradació ni esfondrament, per tant faig passar Salselles davant del Pont de Roma.
I hem començat per les peticions indispensables. Primer al Bisbat de Vic perquè ens cedeixi l’antiga església per 25 anys. He rebut ja carta de resposta amb la conformitat i només cal revisar la proposta de conveni i signar-lo. A partir d’aquí la Diputació de Barcelona, per mitjà del Servei de Patrimoni Local ja m’ha promès que un equip tècnic pluridisciplinar farà una valoració de l’estat tècnic en que es troba l’antiga església i les possibilitats d’intervenir-hi. I un cost aproximat.
Amb tota aquesta documentació a la mà, podrem prendre les decisions oportunes. Una complerta recuperació pot ser molt cara i complicada, i difícil d’aconseguir ,degut als molts monuments existents que han de passar davant, per urgència i per importància. Queda, doncs, pendent de saber les opcions que tenim per fer viable la salvaguarda d’aquesta antiga església. Farem tot el possible, i em comprometo a tenir-vos informats puntualment , amb articles a La Rella. I també, l’Albert, us mantindrà informats entrant en el web “salvem salselles “. A veure si entre tots ho fem possible.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?