Monday, March 29, 2010

 

L'APOSTA FEDERAL - art. Regió 7

L’APOSTA FEDERAL
Tornat ja de la Conferència Catalunya Causa Comuna, celebrada el passat dissabte dia 27 a Barcelona i amb prou temps per valorar el debat al qual vaig assistir, sobre el Catalanisme del segle XXI, em refermo en la idea de que l’adequat encaix de Catalunya dintre d’Espanya ha de ser per la via federal.
Som molts els federalistes, dintre i fora del partit socialista. Es qüestió de temps ampliar aquesta xifra, tant aquí com allà. En un moment en que els problemes es globalitzen és lògic buscar àmbits cada vegada més grans per fer-hi front, tot conservant la pròpia idiosincràsia, i només per la via del federalisme es poden aconseguir les dues coses alhora.
Sembla clar que l’aixecament de fronteres, el tancament dintre d’espais reduïts, la recerca de fórmules pròpies, no ha funcionat enlloc, ni serà factible amb els canvis que s’estan produint a tot arreu. Al contrari, a problemes globals, solucions globals. En aquest sentit varem escoltar sàvies reflexions , per part de persones que han ocupat importants càrrecs de responsabilitat a nivell municipal, autonòmic, estatal o europeu.
L’experiència d’aquestes persones serveix per fer tocar de peus a terra a totes les persones que poden tenir una visió reduccionista dels problemes a que ens enfrontem. Precisament el motiu de les sessions de Catalunya Causa Comuna era la de reflexionar, debatre i proposar alternatives, de cara el present i el futur, de manera que aquesta dinàmica continuarà funcionant, com eina de permanent valoració, estudi i formulació de propostes.
Una bona iniciativa en uns moments en que s’acusa els partits de falta d’obertura i d’estar ensimismats en les seves qüestions. I és que davant la crisi present ja no valen les velles i gastades fórmules. Se n’han de buscar de noves, i cal trencar esquemes i saltar barreres.
No es pot dir a una persona que porta mesos sense treball, i que se li està acabant la prestació d’atur, que ha d’esperar a que li trobem un nou encaix . Ha de poder tenir una solució, ni que sigui molt precària, de forma immediata. En aquest sentit, crec que tant el govern estatal com la Generalitat estan fent una bona feina, a l’hora de buscar sortides urgents, mentres s’espera una represa de l’activitat econòmica que ha de venir de la mà de les decisions preses aquí, reforçades per les decidides a nivell europeu.
I a nivell europeu cal emprendre reformes que reforcin el caràcter federal de la UE. En matèria econòmica, impositiva, industrial, etc. Es en temps de crisis quan més es veuen les deficiències que patim. I estem lluny encara de tenir un autèntic govern europeu, amb àmplies competències i recursos. Sense cap mena de dubte els temps actuals reforçaran les estructures europees. El cas de Grècia és un bon exemple, però els canvis han d’arribar a moltes altres actuacions.
I tornant aquí, passa el mateix. Fa massa anys que Catalunya busca un adequat encaix dintre d’Espanya. El nou Estatut, ha significat un pas endavant, però hem de tenir com objectiu, arribar a la federalització de l’estat. Estem lluny, encara, però malgrat les enormes dificultats i entrebancs, crec que ens hi anirem acostant. Almenys en el debat tingut el passat dissabte es varen donar mostres concretes de passos en aquesta direcció. Pertoca a tots, anar-los consolidant.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed.XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?