Tuesday, March 30, 2010

 

BUTLLETÍ MUNICIPAL NÚM 11 - PSC

borredà
Butlletí del Grup Municipal Socialista de Borredà Núm. 11 - Març 2010
informem

TREBALLEM PER BORREDÀ
CANVI DE PRIORITAT: MAGATZEM / PARC INFANTIL
En el programa electoral de la candidatura del PSC figurava una de les obres més importants dels darrers anys, un dels nostres compromisos: la renovació de serveis en el casc urbà. Aquesta obra, atorgada per un import de 2,5 milions d’euros, s’ha repartit en tres fases. La primera d’elles, amb un cost d’1,1 milions d’euros, preveu renovar tot el carrer Manresa i la Plaça Major, fins un tram del carrer de la Font.
Per dur a terme aquesta primera fase es van demanar subvencions a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona. A dia d’avui, es disposa de 600.000 euros, però falta molt per arribar al milió d’euros, així que l’equip de govern socialista ha decidit un canvi de prioritat, i deixar aquesta gran obra pel proper mandat.
Aquest canvi de prioritat ve motivat també pel desig de dur a terme una altra gran obra, que tindrà un impacte clarament beneficiós per a tot el poble. Es tracta de comprar o permutar els 303 m2 de terreny situat al final del carrer de Dalt, cantonada amb el carrer Barcelona, i amb entrada a la zona esportiva.
Quan es disposi d’aquest terreny, es podrà fer una actuació de gran interès i utilitat, a part de culminar les obres en tot l’espai que ocupa la zona esportiva. Aquest terreny, agregat al terreny adjunt que ja és municipal, donarà una superfície total de 800 m2.
Què es pot fer en aquest espai?
La idea de l’equip de govern socialista és ordenar tot aquest indret per fer-lo útil i agradable. D’aquí l’encàrrec fet a l’arquitecte municipal per planificar, al peu del carrer de Dalt cantonada amb el carrer Barcelona, un magatzem municipal. Com a coberta d’aquest magatzem es posaria un parc infantil de grans dimensions i, tot seguit, s’ordenaria la zona a continuació del dipòsit d’aigua, al costat de la pista de tennis. Per últim, es faria totalment nova la zona d’entrada al camp de futbol, per davant de les casetes.
Aquest projecte aplega una superfície total de 800 m2, dels quals se’n destinarien 300 m2 a un magatzem municipal, mentre que els altres 500 m2 serien pel nou parc infantil, i zona de lleure amb jardí i bancs. El cost aproximat serà d’uns 400.000 euros, a banda de la compra o permuta dels terrenys particulars, abans descrits.
I és que, a part d’útil i agradable, aquesta obra permetria eixamplar el carrer de Dalt en el darrer tram, que dóna al carrer Barcelona i al Camí de la Roca. Una obra necessària, per l’estretor que té actualment. I també facilitaria la renovació del mur del jardí d’entrada al camp de futbol, que no està en gaire bon estat. Igualment s’aprofitaran les obres per refer el tram final del carrer de Dalt, i l’entrada a la zona esportiva.
Així, doncs, la proposta de l’equip de govern socialista és ultimar l’espai de la zona esportiva, instal·lant un nou parc infantil, complert i adaptat a les necessitats actuals, al mateix temps que es podria disposar d’un nou magatzem municipal, de propietat i de grans dimensions, en un lloc molt adequat del casc urbà.
També, cal remarcar que l’edifici del magatzem està prou reforçat i programat com perquè, si en el futur s’hi volgués construir a sobre una escola bressol, es pogués fer. De fet, era en aquest lloc on estava previst construir-hi l’escola bressol, si hagués fet falta. De moment, aquest no és el cas, però és oportú ser previsor i pensar que una part del nou parc infantil podria encabir una escola bressol, en el futur.
El finançament de la compra o permuta del terreny, i l’ordenació i construcció del magatzem i terrenys annexos, anirà a càrrec del PUOSC 2011. És a dir, es farà servir bona part de la subvenció concedida per la Generalitat per fer la primera fase de renovació del casc urbà, per pagar aquesta despesa. D’aquesta manera, s’aprofita aquesta subvenció per a realització d’una obra tan important com la que es tenia previst fer.
2
borredà informem
2
Així doncs, la renovació del casc urbà quedarà pel proper mandat, i s’hi destinaran totes les subvencions de la Generalitat i totes les de la Diputació, fins aconseguir el 100% de finançament, i fer possible que ningú hagi de pagar-ne una part del cost.
A més, la decisió de l’equip de govern socialista del canvi d’obra, permet millorar tot el perímetre del poble amb la zona nord, i sobretot disposar de dos nous equipaments bàsics: un magatzem gran i modern, i un nou parc infantil, gran i molt ben situat. I no s’haurà de pagar lloguer pel magatzem.
MÉS QUE UN CLUB
Fa poc més de mig any que, en assemblea, el Club Petanca Borredà va acordar la seva dissolució, a la vista dels problemes per trobar candidats a la junta directiva, i per haver complert un cicle en la seva vida. Entre els darrers acords presos, en figura un d’important de cara a tot el poble. Es va decidir que el fons econòmic del Club anés destinat a alguna acció interessant per a Borredà.
Amb l’equip de govern socialista van parlar de diferents propostes que no signifiquessin un ingrés general i genèric a les arques municipals, sinó una actuació visible i útil per al conjunt del municipi. I d’aquí va sortir la proposta de pagar, amb aquests diners, la renovació dels jocs del parc infantil, força deteriorats pel pas del temps i l’ús que se n’ha fet.
Així, doncs, els 4.400 euros han tingut aquest destí. S’han comprat aparells nous, que ha instal·lat la brigada d’obres, i que donaran nova vida al nostre petit parc. D’aquí poc es farà una festa per celebrar aquesta renovació, i es posarà una placa per recordar que aquells que l’han fet possible han estat els antics socis del Club Petanca Borredà.
Un Club que ha viscut moments realment esplèndids, però que, tot i haver-se dissolt, continua viva en la seva afecció, i encara els podem veure molts dies jugant a la petanca. I, per descomptat, res impedeix que arribi una nova fornada d’afeccionats que faci possible la creació d’un nou club.
En tot cas, els socialistes de Borredà agraeix profundament la decisió presa, i es congratula del destí donat al fons econòmic del Club Petanca Borredà.
LA PARADA DEL BUS JA TÉ MARQUESINA
Durant molts anys, la parada d’autobús ha estat situada a peu de carretera, just davant de l’antic bar La Parada. Per decisió del propietari, es va tancar la zona d’aparcament, i l’Ajuntament va decidir buscar un altre indret, més pràctic i ben situat, sobretot de cara a evitar qualsevol accident.
L’indret escollit ha estat a pocs metres de l’entrada del poble, desplaçant uns contenidors, i col·locant una marquesina que protegeixi els viatgers de les inclemències del temps.
De bon principi, l’equip de govern socialista va demanar una marquesina a la Generalitat, però no en tenien cap en estoc i s’hauria hagut d’esperar molts mesos per poder-ne obtenir una. De manera que s’ha demanat una subvenció a la Diputació, i s’ha col·locat una marquesina metàl·lica en el lloc decidit.
Prèviament es va comunicar a la Generalitat el lloc i, després del vist i plau d’un tècnic de la Direcció General de Transports, i de les proves fetes per l’empresa Alsina Graells, es va considerar el lloc proposat com a idoni per aquesta funció. Finalment, la subvenció demanada a la Diputació ha estat concedida, per un import de 2.000 euros, la qual cosa permetrà pagar pràcticament la totalitat del cost.
bergueda@socialistes.cat
3
borredà informem
3
INICI D’OBRES A LA UNITAT D’ACTUACIÓ DE CAL GALL
Finalment s’han posat en marxa les obres de la nova urbanització de Cal Gall. Després d’un llarg procés de tramitació a causa de les diferències entre propietaris de la zona, l’equip de govern del PSC va adjudicar les obres a Excavacions Cabanes. Si el temps ho permet, en mig any estaran acabades, i els interessats disposaran de 21 parcel·les per edificar cases unifamiliars aïllades.
L’Ajuntament disposarà de dues d’aquestes parcel·les, que posarà en venda de forma immediata en subhasta pública. Els interessats poden demanar les condicions a l’Ajuntament. Condicions que apareixeran en el BOP i en les cartelleres municipals.
Tal com ja s’ha informat en altres butlletins, la nova urbanització tindrà algunes novetats respecte la primera que es va fer, com és el cas de la separació de la xarxa d’aigües netes de les brutes, i un enllumenat públic que s’adapta a la nova llei contra la contaminació lumínica.
Durant els treballs de la urbanització, es prohibeix el trànsit de persones i vehicles com a mesura de seguretat. Només es permetrà l’accés a les persones que tenen el seu habitatge en aquesta zona del carrer Lleida i Cal Gall.
30.000 EUROS PER UN NOU CAMÍ
En el programa electoral socialista, ens vam comprometre a comunicar totes les cases habitades tot l’any amb alguna carretera. Aquest és el cas del camí que surt de la carretera de la riera de Merlés, cap a Ca l’Ayano, i a l’església i rectoria de Sant Esteve. En total, són dues cases habitades tot l’any.
L’equip de govern del PSC va fer la petició a la Diputació de Barcelona, la qual ha concedit un ajut de 30.000 euros que servirà per arranjar aquest camí. Properament, l’empresa Castellot iniciarà els treballs, de manera que les obres estiguin acabades a finals del mes de maig.
I parlant de camins, s’estan negociant noves subvencions de la Generalitat per continuar el programa d’arranjament de camins. L’equip de govern socialista ha decidit un canvi en el sistema emprat fins ara, i ha pactat amb la Generalitat fer-los amb asfalt en calent, en comptes de doble rec asfàltic. Dura molt més amb el clima que tenim.
La previsió és que en un parell d’anys més, tots els camins programats i especificats en el programa electoral socialista estiguin arreglats.
BAIXADA DEL COLL DEL BAS
El Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), o Pla Zapatero, es va destinar l’any passat a fer el nou dipòsit general del poble. El d’aquest any, amb 65.000 euros, servirà per arranjar la baixada del Coll del Bas. Un tram de carrer en molt mal estat, que permetrà canalitzar l’aigua que baixa pel carrer Barcelona, cap el Coll del Bas, i portar-la cap el rec de Graugés, a sota de la granja de Cal Vilardell.
Conscients dels problemes que travessen les empreses de construcció del poble, es procurarà que en aquesta obra hi hagi treballadors de cada empresa. D’aquesta manera, des de l’equip de govern socialista es contribuirà a superar la crisis, tal i com ja s’ha fet amb algunes altres obres del poble.
L’obra en qüestió suposarà una millora notable per a les persones que viuen en aquest tram de carrer, i per les del nucli del Coll del Bas. El paviment està molt deteriorat i el ferm molt irregular, a part dels problemes d’aigua quan plou o de glaç a l’hivern.
La previsió és començar les obres a principis de maig, i tenir-les acabades a finals de mes. Durant els treballs s’habilitarà un camí d’accés alternatiu per a persones i vehicles que hagin d’anar al nucli de Coll del Bas, i es prohibirà el pas de persones i vehicles aliens a la zona, com a mesura de seguretat.
bergueda.socialistes.cat
FESTA MAJOR I SEGONA MOSTRA DE FORMATGES
La Festa Major d’enguany es celebrarà els dies 21,22,23
i 24 d’agost. Com cada any, la Comissió de Festes ja ha
contractat els espectacles per fer possible una nova Festa
Major, variada i per a tots els públics.
Com ja és habitual en els darrers anys, hi haurà rifes,
competicions, exposicions i activitats diverses al llarg de
tots els dies. I com sempre, algunes autèntiques novetats.
D’altra banda, el cap de setmana de l’11 i 12 de setembre
tindrà lloc la Segona Mostra de Formatges Artesanals, a
continuació de la de l’any passat, que va tenir molt d’èxit
de públic, i un ressò molt rellevant a tot el país.
Per aquestes darreres dates, Borredà organitzarà una
Trobada de Gent Gran de l’Alt Berguedà. Un autèntic
repte per a l’Associació de la Gent Gran i l’Ajuntament.
Els socialistes de Borredà valorem molt positivament
aquestes activitats culturals, ja que formen part de la
nostra tradició i esdevenen una excel·lent oportunitat
de promoció del nostre municipi.
APOSTA PER RECUPERAR L’ESGLÉSIA DE SALSELLES
El municipi de Salselles havia estat
independent fins l’any 1898, quan va
demanar ser agregat al de Borredà.
Tenia 19 quilòmetres quadrats i 217
habitants. Amb els anys es va anar
despoblant, i l’església abandonada
va anar caient a trossos fins arribar
a l’estat actual, que és ruïnós.
En l’aplec de l’any passat, organitzat
per l’Ajuntament de Sant Martí
d’Albars, i la participació del de Lluçà,
es va proposar una reunió dels tres
alcaldes amb el Bisbe de Vic, per
intentar una actuació conjunta que
permetés salvar l’antiga església de
la ruïna definitiva.
El passat mes de gener, els alcaldes
de Sant Martí, Borredà i l’alcaldessa
de Lluçà es van reunir amb el Vicari
General, i van acordar tirar endavant
la proposta, sempre i quan es trobin
ajuts suficients per dur-la a terme.
L’equip de govern socialista de Borredà,
interessat en recuperar l’antiga
església, va demanar ajut a la Diputació
de Barcelona. Aquesta última
disposarà un equip tècnic per dictaminar
l’estat real d’aquest edifici, i les
actuacions que caldria dur-hi a terme
per salvar-lo. També es va demanar
al Bisbe de Vic una cessió de l’edifici
per 25 anys, termini indispensable per
poder-hi actuar i aconseguir subvencions.
La resposta del Bisbat ha estat
positiva, i properament es signarà el
conveni corresponent.
A la vista de l’estudi tècnic i econòmic
es decidiran els passos a seguir. La
total reconstrucció seria molt difícil
i costosa, de manera que possiblement
pot haver-hi alguna proposta
intermitja per evitar l’esfondrament
definitiu del campanar i rehabilitar
una part de l’antic edifici, o alguna
solució semblant.
En tot cas, aquesta actuació
s’emmarca en la voluntat de l’equip de
govern socialista de protegir el patrimoni
arquitectònic, tal com ja es va fer
amb l’església de Rotgers i també amb
el casc antic del poble, i com es farà,
en el futur, amb el pont de Roma, el
pont de Sant Joan, o Salselles, motiu
d’aquestes gestions actuals.
borredà informem 4
Edita: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), Borredà
bergueda@socialistes.cat bergueda.socialistes.cat
AGENDA
EL NOSTRE PATRIMONI, UN BÉ A PRESERVAR
MÉS SERVEIS PER ALS CIUTADANS
MILLORAR LA COMUNICACIÓ AMB ELS CIUTADANS: UNA PRIORITAT
Som conscients de la importància i la utilitat de les noves
tecnologies de la informació i, és per això, que els
socialistes catalans hem apostat sempre per donar un
impuls a les noves eines de la comunicació.
Actualment, des de l’equip de govern municipal s’estan
estudiant alguns possibles canvis a introduir en la web
del nostre Ajuntament, de manera que es converteixi
en una eina útil, actual i permanentment posada al
dia, on s’inclourien les activitats programades per
l’Ajuntament o per les entitats del poble, un directori
de botigues, comerços, establiments hotelers i de
restauració, etc.
A més, també s’està introduint la gestió de documentació
administrativa per correu electrònic, tenint en compte
que són ja nombroses les persones que acostumen a
demanar informació o documentació per mitjà d’aquesta
via. Les gestions seran més
simples i formals, i el ciutadà
no haurà de desplaçarse
obligatòriament a les
oficines municipals per a
fer les seves gestions amb
l’administració, premiant
així el seu temps.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?