Tuesday, February 16, 2010

 

RENOVACIÓ PARC INFANTIL

BORREDÀ RENOVARÀ EL PARC INFANTIL AMB DINERS DEL CLUB PETANCA.
L’any passat els socis del Club Petanca Borredà varen acordar la seva dissolució , després de més de 25 anys d’activitat. La progressiva disminució de socis i la falta de nous membres per fer-se càrrec de l’entitat va portar a prendre aquesta decisió. Amb tot les pistes continuen actives i alguns jugadors hi van cada setmana.
De totes maneres, seguint la normativa dels estatuts del Club, la junta sortint, reunida en Assemblea de Socis, va acordar traspassar els diners en caixa, a l’ajuntament de Borredà amb la condició de fer-los servir per alguna activitat o obra que podés beneficiar al màxim de persones del poble.
De comú acord, l’ajuntament i el Club, varen acordar renovar els aparells del parc infantil ja força necessitats de ser canviats. Dintre de pocs dies arribaran els nous aparells adquirits per un import de 4.470 euros, i l’ajuntament posarà una placa de record , dedicada al Club Petanca perquè tothom tingui present el bon destí d’aquests diners.
El Parc infantil ocupa un petit espai en el centre del poble, a tocar del Centre Cívic , i en un futur proper l’ajuntament té pensat en crear-ne un altre dintre de la zona esportiva, amb unes dimensions més àmplies .

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?