Sunday, February 07, 2010

 

PETICIÓ DIPUTACIÓ - ESGLESIA SALSELLES

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AREA INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE
Il•lma. Diputada – Presidenta

Borredà, 6 de febrer de 2010.

Il•lma. Senyora,

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà

EXPOSA
Que en el terme municipal de Borredà, existeix un antic nucli que havia estat municipi independent fins l’any 1898, en que demanà agregar-se al nostre, vista la poca població que quedava.
Aquest antic municipi, conegut per Salselles, tenia els equipaments i serveis propis d’un poble petit, entre els quals l’església parroquial de Santa Maria de Salselles, on es venerava la Mare de Deu. Una imatge i una devoció molt profunda per part dels pobles veïns de Sant Martí d’Albars i Lluçà.
Des de fa anys , Sant Martí d’Albars organitza una caminada, una missa i un dinar de germanor que han servit per mantenir els lligams amb els municipis de Lluçà i Borredà i que ens han portat a fer tots els possibles per evitar la definitiva desaparició de l’església .
El passat dia 25 de gener, els alcaldes de Sant Martí, Borredà i la alcaldessa de Lluçà varem tenir una entrevista amb el Vicari General del Bisbat de Vic per exposar-li el desig i la voluntat de salvar , en la mesura del possible, l’edifici, començant per aturar la seva degradació i destrucció.
Varem trobar comprensió i col•laboració en el Bisbat, i la disponibilitat a acordar una cessió per 25 anys de l’edifici per tal de poder trobar ajuts i justificar les inversions que s’hi puguin dur a terme.
L’edifici actual, està en un avançat estat de degradació que convé aturar urgentment. Molt especialment la del campanar. També és convenient netejar de vegetació l’entorn i posar-hi protecció per impedir l’entrada de persones, degut al perill que comporta. Tot seguit, convindria disposar d’un estudi tècnic, econòmic i històric, per planificar les actuacions que convindria dur-hi a terme, de cara a la protecció, primer, i posterior rehabilitació, després de la totalitat de l’edifici o d’una part. Ha de ser l’estudi el que dictamini les possibilitats d’actuació.
Es per tot l’exposat que

SOL•LICITA

Que per part de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge que vostè presideix, i per medi del Servei de Patrimoni Local, de llarga trajectòria i àmplia experiència, es procedeixi a l’aprovació d’un Ajut Tècnic, consistent en la elaboració d’un estudi de situació del monument, un diagnòstic, i una proposta tècnica i econòmica que permeti avaluar les possibilitats d’intervenció per parar la degradació del monument i posteriorment establir les actuacions a dur a terme per restaurar una part o la totalitat del monument.
A la espera de que sigui atesa aquesta petició, en representació del municipi de Borredà, però amb el recolzament dels municipis veïns de Sant Martí d’Albars i Lluçà, li fem avinent que mentrestant s’ha demanat al Bisbat de Vic, l’acord per obtenir la cessió de l’edifici per un període de 25 anys, tal com és preceptiu en actuacions privades, d’interès públic.
Li adjuntem documentació procedent d’un estudi històric realitzat per Albert Codina Prat , el qual fa el manteniment del web : www.salvemsalselles.org que també pot consultar per ampliar al documentació tramesa.
Estem segurs de que la seva sensibilitat i interès pel patrimoni local, facilitarà l’aprovació d’aquest Ajut Tècnic que permeti iniciar un llarg camí, amb l’objectiu de salvar un monument llegat pels nostres avantpassats.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-la molt cordialment.L’ Alcalde – President

Joan Roma i Cunill


A LA IL•LMA. DIPUTADA – PRESIDENT DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, URBANISME I HABITATGE – DIPUTACIÓ DE BARCELONA:

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?