Monday, February 08, 2010

 

A GRANS MALS, GRANS REMEIS- art. Regio 7

A GRANS MALS, GRANS REMEIS.
Si un tema ens preocupa a tots els que tenim càrrecs públics, especialment municipals, és el fet de veure com molta gent va perdent feina, i d’altres es van acostant a la data límit per rebre prestacions d’atur o ajudes socials. Es a nivell municipal on més es constaten els efectes de la crisis, i és lògic demanar grans remeis, als grans mals.
Per això, anem seguint puntualment tots els anuncis i mesures urgents programades a nivell de govern central, i entre aquestes, la segona fase del FEIL, suposa una injecció de moral i diner per fer front a obres i serveis, amb la conseqüent contractació d’empreses en greus dificultats. Els resultats han estat molt positius a tots els nivells, és lògic esperar els mateixos resultats en aquest exercici.
Amb tot, calien altres mesures igualment excepcionals, i en aquest sentit, l’aprovació dels Plans d’Ocupació Locals 2010, trenquen amb tòniques anteriors i suposen una valenta iniciativa a favor dels aturats, al mateix temps que pels ajuntaments.
I és que els ajuntaments son els primers a topar amb les dificultats de les persones i els seus recursos son molt limitats. Més limitats que mai, per un cúmul de circumstàncies que s’han vingut donant en els darrers anys i que en uns anys de reducció d’ingressos es fa encara més difícil fer-hi front.
Els Plans dels quals parlem suposen una dotació de 100 milions d’euros per part de la Generalitat, i van dirigits a que els ajuntaments i consells comarcals puguin afavorir la creació de llocs de treball. I no estem parlant de pocs, el càlcul fet arriba als 25.000 contractes nous. Una xifra realment important, repartida per tot el territori.
Tindrem la convocatòria dintre d’un mes i en poc temps els ajuntaments hauran de presentar projectes i preparar-se per poder fer els nous contractes abans del 30 de juny. Els nous contractes tindran una durada de sis mesos i ocuparan el 70% de la jornada laboral per dedicar l’altre 30% a tasques de formació. Una excel•lent combinació, favorable a totes les parts.
I en aquesta convocatòria tindran prioritats els treballadors aturats que han participat en programes formatius, i els joves de menys de trenta anys amb un nivell formatiu mitjà, i els treballadors amb discapacitat i altres col•lectius en situació de risc d’exclusió laboral, garantint la presència equilibrada d’homes i dones.
Aquesta era una iniciativa esperada i desitjada per poder fer front als greus problemes derivats de la crisis, però també dels problemes financers dels ajuntaments per fer-hi front i poder contractar en aquestes condicions, permet dedicar personal a cobrir les necessitats bàsiques municipals en molts dels seus serveis, equipaments i infraestructures.
El que també demostra una mesura com aquesta, és que a part de les grans decisions en macro- economia que s’estan prenent a nivell de govern central, els governs autonòmics les poden complementar amb altres iniciatives de gran interès i gran repercussió en la lluita contra l’atur i l’ajuda a l’administració més colpejada per la crisis.
Veurem ben aviat els resultats d’aquestes iniciatives, i en tot cas, el que convé ara és que totes les persones afectades s’informin bé de les condicions per accedir a aquests llocs de treball, i els ajuntaments preparin projectes per poder-se acollir als esmentats plans d’ocupació. A grans mals, grans remeis.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?