Tuesday, February 02, 2010

 

FALTA SENYAL TDT - ZONA PUIGCERCÓS

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Sra. Carme Casas – Gerent
Berga


Borredà, 2 de febrer de 2010.

En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà

COMUNICA

Que una vegada produïda l’apagada analògica i entrat en servei la TDT, hem comprovat que la zona de Puigcercós no té recepció de senyal en unes mínimes condicions de visió.
Aquesta zona comprèn diverses cases, un hostal – restaurant , un càmping, per la qual cosa el nombre de persones afectades és elevat.
Es per aquest motiu que

SOL.LICITA
l’estudi de la situació i la recerca d’una immediata solució que permeti als veins d’aquesta zona poder gaudir de la televisió en les mateixes condicions que la resta de veins del propi municipi, i municipis veins.

A la espera de que s’atengui urgentment aquesta petició s’acomiada cordialment.


L’ Alcalde – President
Joan Roma i Cunill

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?