Tuesday, January 05, 2010

 

COMPLIR OBJECTIUS - art. Regió 7

COMPLIR OBJECTIUS
En plena crisis, s’han estat anunciant mesures dures per fer-hi front i pronòstics de que aquest 2010 serà el pitjor de tots. La remuntada es preveu per inicis o mitjans de 2011. Aquesta situació ha fet témer un tancament gairebé total de mesures favorables a dinamitzar l’economia , la indústria i els serveis. I els qui tenim càrrecs institucionals ens hem preparat per una travessia del desert, dura i llarga.
Malgrat aquests anuncis, amplificats per determinats mitjans de comunicació que juguen a quan pitjor, millor per ells, i les forces polítiques que tenen al darrere, no estem en el pitjor dels panorames descrits. Al contrari, es veuen elements força interessants de cara a emprendre una nova etapa , ben positiva pel país.
I especialment per Catalunya, en contra del que pronosticaven alguns sectors i partits polítics. De moment, la crisis no ha servit com excusa per congelar decisions, i menys per tirar enrere compromisos presos. No passa setmana que no assistim a l’anunci d’acords rellevants , en molts sectors i camps diversos. Ho hem vist en matèria d’infraestructures i equipaments, i ara en venen d’altres lligats a la agricultura i ramaderia, al turisme, i als sectors audiovisuals. Per posar uns quants exemples recents.
I si això val per les negociacions entre el govern central i la Generalitat, també val per la dinàmica habitual del govern català, en totes les matèries que si son pròpies. No s’han tallat ajudes als municipis, ni a les empreses.
Fa pocs dies s’han publicat , per part del Departament de Política Territorial i Obres Públiques els ajuts per neteja de vies afectades per les nevades, o per destinar a la millora del paisatge, o per arreglar camins, i colònies industrials. Alguns temíem que la crisis afectés aquestes subvencions de caràcter vital pels ajuntaments, i molt especialment pels més petits. S’han preservat, i com aquests ajuts molts d’altres que igualment podien ser objecte de retallada o suspensió per un determinat temps , a l’espera de millors condicions econòmiques. La Generalitat hagués estalviat diners, però hagués complicat la vida dels municipis, i amb ells la dels ciutadans.
Segurament, aquest 2010, serà complicat, però no tant com s’havia anunciat, i permetrà començar a preparar el rellançament de l’any vinent. Si se saben aprofitar els temps de crisis, no han de ser necessàriament negatius, si serveixen per agafar alè, i donar embranzida a actuacions futures.
Ho veiem amb els ajuts a la indústria de l’automòbil. Estan donant un bon resultat, a l’igual que els destinats a l’estalvi energètic i al foment de les energies alternatives. En un parell o tres d’anys hem avançat més que en els darrers deu o quinze.
I de nou el fons FEIL, aportarà cinc-mil milions a les actuacions municipals per tot l’estat. El primer pla ha donat un esplèndid resultat a nivell d’ocupació i a nivell de posar-nos al dia en molts projectes. Ara es pot rematar la feina amb altres projectes que tinguin un valor afegit i un impuls a d’altres sectors. I de pla a pla, podem arribar a l’any vinent amb la reactivació ja en marxa.
Quan la crisis és global no valen fórmules particulars, internes. Cal jugar també a nivell global i malgrat els auguris i els atacs rebuts, els resultats son a la vista, i ens en estem sortint molt millor del que es podia preveure. Ara ens toca, seguir el camí traçat i fer confiança en els qui ens han portat fins aquí. Aquest any , és any electoral, i serà interessant comprovar a qui fa més confiança la gent, si als que governen, o als que des de la oposició no fan més que criticar i son incapaços de formular alternatives.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?