Monday, January 18, 2010

 

APARCAMENTS EN GRANS HOSPITALS- web psc

NECESSITAT DE CANVIS EN ELS APARCAMENTS DELS GRANS HOSPITALS.
Darrerament , a nivell de partit socialista, hem rebut un bon nombre de queixes i peticions de canvis en el funcionament dels aparcaments dels grans hospitals. Pels usuaris i familiars que venen de fora, el problema de l’aparcament es pot convertir en un autèntic malson.
I és que d’entrada , alguns son cars, sobretot pensant en familiars que han de passar moltes hores a costat del malalt, o fins i tot dies. Hauria d’haver-hi tarifes especials per malalts de llarga durada. Com també haurien d’existir condicions especials per les persones que han d’anar a visita mèdica, en uns horaris molt poc concrets i que poden allargar-se hores.
Aquestes circumstàncies obliguen a l’entorn familiar d’un malalt a fer multitud de plans, calendaris i combinacions que els compliquen enormement la vida, a més de tenir costos molt elevats.
Cada centre hospitalari hauria de tenir un protocol de mesures destinades a facilitar l’arribada i estada dels malalts i els seus vehicles o els de la família. S’ha de tenir present que una part important dels usuaris provenen de comarques i els desplaçaments necessàriament s’han de fer en vehicle privat. Això, comporta haver de deixar el vehicle en un aparcament, sovint ple, car, i a vegades, llunyà. Massa complicacions per persones malaltes o que van a visitar i ajudar a familiars.
Demanem, un estudi profund de les actuals instal•lacions d’aparcament de cada gran hospital i un pla de resolució d’incidències ,lligades a l’arribada i estada en els hospitals, tenint present la necessitat d’estacionar els vehicles dels malalts i familiars.
Estem segurs, que aquest pla pot facilitar enormement la vida en els hospitals i treure angoixes i nervis a totes les parts implicades.
Joan Roma i Cunil, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?