Saturday, December 26, 2009

 

IMPULSAR EL VOLUNTARIAT

IMPULSAR EL VOLUNTARIAT.
Quan s’acosta Nadal , una mica per tot arreu, s’aprofita per impulsar campanyes a favor de les entitats més dedicades a l’acció social. Solsona i comarca no és cap excepció i hem pogut veure mobilitzacions per la Marató de TV3 o per altres iniciatives com Càrites, Creu Roja, etc,.
La proximitat de festes tant significatives com aquestes, convida a ser més solidari i més participatiu en tot el que afecta les persones més necessitades. Però, ser solidari uns pocs dies a l’any no és suficient i el que més reclamen les entitats, és la constància, i la continuïtat. Els projectes sòlids necessiten poder-se planificar a mig i llarg termini i això només és possible si les ajudes son permanents, o com a mínim per una durada considerable.
I no parlo només d’ajudes econòmiques, que son importants, sinó també d’ajuda a nivell personal. Es a dir, anar a fer feina directament. Hi ha ONG’s, per tots els gustos i tots els objectius imaginables. Qui vol realment destinar una part del seu temps lliure, té on elegir. Sigui per ajudar a persones d’aquí mateix, o ben lluny. Solsona, com tantes altres ciutats té col•lectius ben necessitats, i més en aquests temps que corren, i sempre fan falta mans per col•laborar en les entitats especialitzades en aquests sectors.
HI ha també, multitud d’entitats organitzades per ajudar a països llunyans. Precisament un dels temes a resoldre és la multiplicitat d’ONG’s que actuen sobre determinats territoris. Convé, agrupar-se per ser més actius i més eficients. No pot ser que sobre un mateix territori, a vegades es trobin diverses entitats amb projectes semblants, però sovint no coincidents. Això fa perdre energies, diners i entrar en contradiccions amb els beneficiaris d’aquestes ajudes.
Existeix ja un moviment d’agrupació o federació d’entitats, per ser més àgils i efectius. Amb tot, el que convé és disposar de prou personal voluntari com per poder actuar de la millor manera possible. I tenim una certa crisis de personal. Es fàcil un ajut individual i puntual, però a molta gent li costa agafar un compromís permanent o a llarg termini. I la temporalitat dels voluntaris no deixa de ser un contratemps per les entitats que no poden fer programacions a llarg termini.
Toca, doncs, mullar-se, amb treball continu a la comarca, o a fora. De fet, molta gent es pensa que les necessitats es donen més en països llunyans, quan la realitat és molt dura. Aquí mateix hi ha famílies que ho passen molt malament i precisen ajuda immediata, no solament econòmica sinó personal, en forma de companyia, ajuda tècnica, etc.
En definitiva que qui tingui un cert temps lliure, pot fer una bona tasca dedicant aquest temps a ajudar als altres. Es una bona manera de tenir una ocupació positiva a nivell personal i gratificant a nivell col•lectiu.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?