Thursday, December 03, 2009

 

BORREDÀ - CANVI DE PARADA DE BUS

BORREDÀ – CANVI D’UBICACIÓ DE LA PARADA DE BUS.
Durant molts anys la parada de bus a Borredà ha estat al davant del Bar La Parada el qual va tancar dos anys enrere. El bar servia de lloc d’espera i al davant hi havia un espai suficientment gran com per poder parar l’autocar.
El tancament del bar, i la supressió de l’aparcament ha fet avançar un canvi d’ubicació que l’ajuntament ja tenia previst per dintre d’uns mesos . Després de tractar el tema amb l’empresa Alsina – Graells, i de mirar dos possibles llocs de parada, ens hem decantat per posar-la a la entrada del poble, just al costat d’uns contenidors que es desplaçaran uns metres, en direcció a l’aparcament del cementiri.
Aquest indret permet l’entrada i sortida de l’autocar , i podrem posar-hi una marquesina que hem sol•licitat al Departament de Política Territorial i Obres Públiques. De forma immediata es senyalitzarà la parada i es marcarà l’espai de prohibició d’aparcament per altres vehicles per tal de facilitar la maniobra d’entrada i sortida del bus.
La setmana vinent entrarà en servei aquest nou punt de servei i la nova ubicació suposarà una major comoditat i seguretat en les pujades i baixades, perquè els usuaris estaran fora de l’àmbit directe de la carretera.
Per dintre d’unes setmanes està prevista la instal•lació de la marquesina sol•licitada. La setmana vinent vindrà un tècnic de la Direcció General de Transports per supervisar la nova parada i decidir la ubicació de la marquesina. Això permetrà les esperes degudament protegits .
Joan Roma, alcalde de Borredà

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?