Wednesday, December 23, 2009

 

APROVACIO PRESSUPOST 2010

BORREDÀ – APROVAT PRESSUPOST 2010.
En el Ple Municipal Ordinari celebrat el passat dilluns dia 21 es va aprovar per unanimitat el pressupost municipal per l’any vinent. El pressupost puja 1.520.000 euros, i conté una gran inversió per gairebé un milió d’euros: Urbanització de la Unitat d’Actuació núm., 1 , coneguda pel nom de Cal Gall. I dues altres inversions molt més petites com son : Canvi enllumenat públic de la zona nord, per un import de 20.000 euros i la compra de terrenys per destinar a magatzem municipal i nou parc infantil per un import de 18.000 euros.
Aquest pressupost està equilibrat amb els ingressos per un total de 1.520.000 euros i suposa la garantia de continuar garantint el compliment del programa electoral del PSC.
A les obres abans esmentades s’hi afegiran d’altres que van fora del pressupost , i a càrrec d’altres administracions com son: la Estació Depuradora d’Aigües Residuals, per un import de 850.000 euros que finalment l’ACA executarà, després d’un retard de 5 anys.
I la previsió de continuar duent a terme el projecte d’arranjament de camins rurals, a càrrec del Departament d’Agricultura i Acció Rural.
Tot i la crisis, el ritme d’inversions de l’Ajuntament ha estat molt elevat durant aquest mandat , la qual cosa ha permès superar el 60% dels compromisos electorals, continguts en el programa electoral. Això permet pensar en un compliment gairebé complert dels projectes previstos.

OBRA FEIL – 2010
En el mateix Ple Municipal , l’alcalde va informar de l’acord de l’Equip de Govern per destinar l’import del FEIL 2010 a la Urbanització de la Baixada del Coll del Bas. Aquest és un tram de carrer força malmès pel pas del temps i la força de l’aigua que baixa de la zona nord.
El projecte contempla la renovació de tot el tram, la instal•lació d’un parell de reixes per recollir les aigües pluvials i dur-les cap un rec, a més de canalitzar les aigües de la zona nord.
L’import del FEIL és de 65.000 euros que es destinaran íntegrament a la execució d’aquest projecte en el qual es vol implicar a les tres empreses de construcció del poble de manera que puguin col•laborar a dur a terme el conjunt de l’obra.

MARQUESINA – PARADA BUS.
En informes d’alcaldia, es va donar compte de la petició feta a la Generalitat per poder disposar d’una marquesina per instal•lar a la nova parada de bus del poble. A la vista dels tràmits que cal fer per tal de rebre la marquesina, s’ha decidit que sigui la brigada d’obres la que la construeixi i la instal•li, de manera que pugui començar a donar servei dintre d’un mes aproximadament.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?