Thursday, November 26, 2009

 

EL DIFICIL RELLEU

EL DIFICIL RELLEU
Fa uns dies parlava amb un parell d’empresaris de turisme de la comarca i comentàvem la situació que es dona ,en un bon nombre de pobles, respecte el difícil relleu al capdavant de bars, restaurants, botigues i comerços, en general.
Som ja una comarca amb un potent sector turístic, però encara lluny d’on podríem estar. Queda camp per córrer, tot i que no hem de caure en la massificació d’altres indrets. Amb tot, ens ha de preocupar l’envelliment de les persones al capdavant de negocis lligats al sector serveis, perquè en molts llocs no es veu cap relleu possible.
Els fills han estudiat, o emprés altres activitats, menys lligades i amb els caps de setmana lliures, i no veuen cap atractiu en continuar l’activitat dels pares. Això ho anem veient en la majoria de pobles de la comarca, i poc a poc es van tancant algunes botigues de les de sempre. I quan tanca, difícilment torna a obrir.
I tots sabem que bars, restaurants, botigues i comerços donen vida a un poble i sense ells un poble és mort. Per tant, tenim un problema. Un problema difícil de resoldre perquè aquí, ben poc podem fer els càrrecs públics, ni els ajuntaments o altres administracions. Podem facilitar tràmits, i això ho hem fet gairebé tots els ajuntaments, però no podem fer d’empresaris.
Falten empresaris, i falta relleu. També falta coordinació i visió de futur en alguns establiments que tanquen en determinades èpoques, precisament quan podrien acollir una bona clientela. En una comarca que hem fet múltiples estudis, sobre múltiples temes, no estaria malament de conèixer els horaris d’obertura i tancament de molts dels negocis de la comarca, o el calendari de vacances, i altres temes derivats. Veuríem com moltes vegades no estan en sintonia amb l’activitat turística.
El mateix caldria fer amb tot el conjunt de patrimoni visitable o activitats per dur a terme per part de tots els visitants. N’hem parlat força sovint en les reunions del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, i és extrapolable a tota la comarca. He de dir que fruit d’aquestes reflexions i debats, algunes coses han millorat, però queda encara molt per fer.
A banda, però del que constatem , ara i aquí el problema del relleu és d’una urgència evident perquè en pocs anys el panorama pot ser desolador. Ja ho és ara en alguns pobles amb un mínim, mínim d’activitat durant tota la setmana, i un petit reviscolament els dissabtes i diumenges. Però, en un moment en que molta gent volta cada dia i aprofita els dies tranquils per visitar-nos, no és lògic que els costi trobar on menjar, on comprar o què visitar.
I el remei no és fàcil, ni ràpid. No hi ha fórmules màgiques per resoldre’l, i el que pot anar passant és la implantació d’activitats regides per immigrants, disposats a sacrificar-se en hores i caps de setmana, rellevant als actuals comerciants. Això ja passa a les ciutats, poc a poc ho anirem veient en els pobles. I tindrem sort si aconseguim aquest relleu, perquè després només caldrà trobar la sintonia i lligam entre comerciants i clientela.
Joan Roma i Cunill, Alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?