Wednesday, October 14, 2009

 

BORREDA OFEREIX 59 CANALS DE TDT

BORREDÀ OFEREIX 59 CANALS DE TDT.
La setmana passada va entrar en funcionament la renovació de les instal·lacions municipals de Televisió per cable, després d'una inversió de més de noranta mil euros. Aquest servei existeix des de l'any 1993, i té prop de 300 abonats.
El pas del sistema analògic al digital s'ha anat duent a terme durant els darrers sis mesos, i ha culminat amb una primera oferta de 31 canals, i una posterior inversió ha permès afegir-hi 28 canals més, que donen un total de 59 canals.
Aquesta àmplia oferta permet oferir tots els canals habituals de TDT més, tots els canals autonòmics, i alguns d'estrangers, com diversos italians, francesos, alemanys, anglesos, i un de romanès en atenció al nombrós col·lectiu d'aquest país.
Des de l'entrada en servei d'aquestes instal·lacions, el nombre d'usuaris ha anat creixent degut a les dificultats per tenir una bona recepció d'imatges, i posteriorment per l'àmplia oferta televisiva i de radio que ofereix, amb una qualitat notable.
L'important pes del sector turístic i residencial, ha portat també a oferir diversos canals en diferents idiomes, com a via per donar millor servei als nombrosos visitants que venen al poble, procedents de tot arreu.
De cara el futur no es descarten noves ampliacions o modificacions de l'actual selecció en funció de les novetats que vagin sorgint.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?