Monday, October 26, 2009

 

ADJUDICADES LES OBRES DE LA U.A NÚM 1

ADJUDICADES LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA U.A. NÚM. 1
Feta la convocatòria per la adjudicació de les obres d'urbanització de la Unitat d'Actuació núm.1, coneguda per “Cal Gall”, l'empresa adjudicatària ha estat Excavacions Cabanas S. L de Puig-reig per un import de : 767.360,58 euros.
A la convocatòria s'hi varen presentar 8 empreses, i la millor puntuada ha estat Excavacions Cabanas. Les obres consisteixen en una ampliació de la antiga zona nord, en una superfície que permetrà disposar de 21 parcel·les per la construcció de vivendes unifamiliars aïllades.
La previsió és que les obres comencin a meitats del mes de novembre i estiguin acabades l'estiu vinent.
Amb aquesta nova ampliació del nucli urbà, l'equip de govern dona per tancada l'etapa d'ampliacions, i no en promourà cap més, perquè considera que l'equilibri entre nucli antic i zona nova està ben proporcionat i és suficient com per donar sortida a les peticions de noves construccions per part de la gent del poble i de fora.
Aquesta unitat d'actuació l'executa directament l'ajuntament pel sistema de cooperació, per no haver-se posat d'acord els propietaris dels terrenys per fer-ho per junta de compensació. La parcel·lació suposa l'obertura d'un nou carrer que portarà el nom de :Vilada, seguint la tradició de posar noms de pobles i ciutats properes al municipi, tal com es va fer mesos enrere en la Unitat d'Actuació núm. 2, en la qual el nou carrer porta el nom de: Alpens.
Els propietaris dels terrenys poden posar ja a la venda les seves parcel·les, i son ells els que es fan càrrec íntegrament de l'import de les obres. L'Ajuntament ha rebut 2 parcel·les, en aplicació de la llei d'urbanisme. Aquestes dues parcel·les es posaran a la venda en subhasta pública, una vegada acabades les obres.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?