Wednesday, September 16, 2009

 

RENOVACIÓ CARRERS ZONA NORD

RENOVACIÓ DE 3 CARRERS DE LA ZONA NORD DE BORREDÀ.
Demà, dijous, començaran les obres de renovació i asfaltatge de tres carrers de la zona nord de Borredà. Concretament s'actuarà en els carrers Barcelona, Girona i Tarragona. I les obres consistiran en arrencar, triturar i preparar la base dels tres carrers que es varen fer 18 anys enrere, i que es troben en molt mal estat, degut a les obres de construcció de vivendes en aquesta àrea residencial. Tot seguit s'hi posarà una capa d'asfalt en calent.
Durant aquest temps, s'han construït més de 30 vivendes unifamiliars aïllades i en el seu moment aquests carrers ja es varen deixar sense la capa d'asfalt definitiva per evitar fer-la malbé durant les obres.
Ara es procedirà a l'asfaltat definitiu. Les obres s'han adjudicat a l'empresa Pasquina, i tenen un import de 50.000 euros, obtinguts d'un ajut del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Està previst que les obres estiguin acabades a finals de la setmana vinent.
Aquesta millora suposarà un canvi important en tota la zona residencial, però molt especialment també per la zona escolar i esportiva, degut a que el carrer Barcelona és el que comunica amb aquests equipaments.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?