Wednesday, September 02, 2009

 

PROPERES ACTUACIONS MUNICIPALS

PROPERES ACTUACIONS AJUNTAMENT.
Retornats ja de les vacances, l'ajuntament torna a la seva feina habitual i com a primeres actuacions figuren el que dilluns vinent, s'acaba el termini perquè les 11 empreses presentades per l'adjudicació de les obres de la urbanització de Cal Gall, presentin les ofertes econòmiques. Tot seguit, el dimecres dia 9, es reuniran els tècnics per estudiar, puntuar i informar sobre les ofertes presentades i finalment la mesa de contractació decidirà l'empresa adjudicatària.
Feta la adjudicació, les obres podran començar, una vegada feta l'acta de replanteig. Es a dir, que les previsions per iniciar les obres se situen cap a finals del mes d'octubre.
Aquesta és una de les obres més grans que s'han fet en el poble. Té un import de més de 900.000 euros i suposarà posar 21 parcel·les a la venda.
La situació és esplèndida, i la urbanització es farà amb totes les normes de qualitat requerides i fent una especial atenció al medi ambient. En aquesta urbanització hi haurà doble xarxa de clavegueram, una per les aigües netes, i una altra per les aigües brutes.
I amb aquesta urbanització l'equip de govern socialista donarem per acabades les ampliacions del casc urbà, per considerar que la part nova i la vella estaran en una bona harmonia, equilibri i proporcions.

Una altra actuació a dur a terme en les properes setmanes serà l'acabament de les obres del nou dipòsit general de Subirà de un milió de litres. Amb els fons del FEIL, s'han fet els fonaments i les quatre parets del dipòsit, el qual ha estat sotmès a les proves pertinents de seguretat i estanquitat que ha passat satisfactòriament.
Ara toca cobrir el dipòsit, amb un cost de 60.000 euros que hem aconseguit de la Diputació de Barcelona. La previsió és poder adjudicar l'obra a finals d'aquest mes de setembre i tenir-la acabada a principis de novembre.
Una vegada acabada l'obra es podrà ja empalmar a la xarxa general d'aigua de Borredà. Aquest nou dipòsit suposarà una garantia bàsica per assegurar el subministrament d'aigua al poble durant els propers anys.

Una tercera actuació a fer en els propers dies serà la execució de les obres de automatització de les captacions d'aigua situades a la zona de Cabanes.
Amb una subvenció de la Generalitat i una altra de la Diputació es durà a terme aquesta obra de cent mil euros que garantirà les captacions d'aigua del poble i permetrà passar-les de funcionament manual a automàtic.
Amb aquesta obra, es podrà programar l'horari de funcionament de cada pou, l'extracció d'aigua i la seva conducció cap els dipòsits de sedimentació, i d'aquí cap a la xarxa general. Es una obra de gran importància perquè facilitarà enormement el treball de la brigada d'obres que ja no tindrà d'anar cada dia a les captacions, sinó que tindran programada tota la instal·lació.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?