Friday, September 25, 2009

 

PROPERA ADJUDICACIÓ UNITAT ACTUACIÓ.

PROPERA ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA UNITAT NÚM. 1
Aquesta setmana la comissió de tècnics, ha estudiat, valorat i puntuat les 8 propostes econòmiques presentades per executar les obres d’urbanització de Cal Gall.
Ara s’enviaran les puntuacions obtingudes per cada empresa, i durant 15 dies s’obrirà un termini de recursos, si alguna empresa no hi estigués d’acord.
Passat aquest temps es procedirà a fer l’adjudicació provisional de l’obra. Tot seguit es farà l’acte de replanteig i la adjudicació definitiva, a partir de la qual l’empresa adjudicatària podrà començar a treballar.
La previsió és que ens situem a finals d’octubre o principis de novembre. I si tenim un bon hivern , l’obra podria avançar molt ràpidament com perquè a meitats de primavera pugui estar acabada.
Les ofertes presentades han estat molt ben elaborades i estudiades, i demostren un gran interès per captar la adjudicació. En uns 15 dies podrem fer públic el resultat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?