Wednesday, September 23, 2009

 

APROVAT PLA FINANCER I CRÈDIT

APROVAT PLA FINANCER I PETICIÒ CRÈDIT
En el Ple Municipal celebrat el passat dilluns, entre d’altres punts es va aprovar el Pla Financer i una petició de crèdit per un import de 475.000 euros.
Aquest Pla ha vingut motivat pels problemes de tresoreria derivats dels retards en el pagament de subvencions per part de la Generalitat. A dia d’avui son prop de 170.000 euros els que ens deuen a l’ajuntament. Aquests retards, fins ara mai vistos, han provocat el no poder pagar algunes certificacions i factures d’empreses que han fet obres per l’ajuntament.
I l’ajuntament de Borredà sempre s’ha distingit per fer front a les despeses amb una gran rapidesa. Habitualment sempre hem pagat a trenta o seixanta dies. I es per aquest motiu que l’equip de govern ha decidit no fer esperar més a les empreses.
En el Pla financer es proposa la contractació d’aquest crèdit de 475.000 euros que permetrà pagar totes les certificacions i factures pendents, i al mateix temps tenir un fons propi per poder pagar futures despeses subvencionades, i a cobrar amb retard. També servirà per liquidar una pòlissa de crèdit amb Caixa de Manresa, per import de 110.000 euros. De manera que a finals d’aquest any l’ajuntament no tindrà cap deute pendent.
El crèdit es concertarà amb Caixa de Manresa que ha presentat una bona oferta i bones condicions i esperem signar-lo dintre d’un mes, una vegada la Generalitat li hagi donat el vist i plau.
Per evitar repetir situacions com les presents, l’equip de govern ha decidit no fer noves obres que no tinguin la totalitat de l’import subvencionat. Aixì ho hem fet durant l’exercici 2008 i el que portem de 2009.
Aquesta proposta va ser aprovada per sis vots a favor, els de l’equip de govern PSC i el de CiU, i un vot en contra de IB-CUP-EPM.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?