Thursday, July 09, 2009

 

RENOVACIÓ CARRERS ZONA NORD

50.000 EUROS PER RENOVAR TRES CARRERS DE LA ZONA NORD.
Ahir , el Conseller de Política Territorial va signar la concessió d’un ajut de 50.000 euros , destinats a finançar la renovació de tres carrers de la zona nord de Borredà. L’import servirà per deixar totalment nous els carrers Barcelona, Girona i Tarragona. Aquests carrers es troben molt malmesos pels 15 anys d’obres constants que s’hi ha fet a banda i banda , i per les pluges intenses de les darreres setmanes.
En el programa electoral del PSC figurava com una de les prioritats fer aquestes obres i ara amb l’ajut concedit es podran fer la propera tardor.
Les obres consistiran en triturar el paviment actual, rebaixar el nivell, i tot seguit procedir a posar una gruixa capa d’asfalt en calent, de manera que tota la superfície dels tres carrers quedi totalment impermeabilitzada i adequada per circular-hi durant els propers quinze o vint anys. La previsió és que l’obra estigui acabada a finals d’octubre.
En quan al carrer Lleida, també es farà aquest any, de manera conjunta amb l’execució de la unitat d’actuació de Can Gall i per últim el carrer Camí de Can Gall es deixarà per l’any vinent, una vegada acabades les obres de la nova urbanització.
Amb aquestes actuacions, tota la zona nord quedarà renovada i amb un aspecte nou i adequat per la circulació de vehicles i persones.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?