Wednesday, July 29, 2009

 

NOVA JUTGESSA DE PAU

NOVA JUTGESSA DE PAU I JUTGE SUBSTITUT.
Després de prometre els càrrecs davant el Jutge degà de Berga, la Jutgessa de Pau, Emilia Prat Cunill, i el Jutge substitut, Vicenç Vilalta Vilaró, han iniciat el seu mandat a les dependències municipals.
Es la primera vegada a la història que una dona assumeix el càrrec de Jutgessa de Pau de Borredà, i es converteix en la segona autoritat a nivell municipal. Des d'ara, cada setmana despatxarà els afers del Jutjat, ajudada per la secretària del Jutjat que és la mateixa que l'ajuntament, Montserrat Cabana.
Dintre de dos mesos està previst fer el trasllat de les oficines municipals a la planta baixa, i es destinarà un dels despatxos de l'ajuntament com a despatx pel Jutjat de Pau.
La feina del Jutjat és prou intensa en determinades èpoques de l'any com per necessitar un espai propi, a part de poder rebre visites i despatxar amb la necessària confidencialitat.
Com Alcalde de Borredà, desitjo tota mena d'encerts a la Jutgessa de Pau, i agraeixo la dedicació que tindrà en aquest càrrec.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?