Tuesday, July 07, 2009

 

EFICACIA CONTRASTADA

EFICÀCIA CONTRASTADA.
Sense cap mena de dubte la majoria de ciutadans han vist cartells per tot el país, informant de les obres del FEIL ( fons estatal d’inversions locals) , l’anomenat també Pla Zapatero. Un pla de vuit mil milions d’euros repartits per tots els ajuntaments d’Espanya, en funció del nombre d’habitants.
Aquest pla va ser inicialment criticat, per diversos partits, però ningú el va refusar i les mostres d’incredulitat han donat pas a una gran realitat, com és la d’haver permès fer milers d’obres, de tota mena, i haver creat desenes de milers de llocs de treball.
Amb tot, voldria remarcar la gran eficàcia de gestió demostrada per tots els ajuntaments. No eren pocs els que temien un col•lapse administratiu, tècnic i econòmic dels municipis davant una proposta tant important. Tràmits que habitualment duren un any, s’han fet en dos mesos. I han posat sobre la taula un model de gestió molt diferent a la ordinària.
Sense por d’exagerar, podem dir que res serà igual després d’aquest Pla. I això per diversos motius. El primer és que els ajuntaments han esdevingut una administració essencial a l’hora de mobilitzar efectius de tota mena. El segon és que han mostrat ser capaços d’agilitzar tràmits, retallar terminis i procediments que , a partir d’ara , es demanaran a les altres administracions.
En tercer lloc, han impulsat projectes innovadors , abans reservats a empreses privades. I en quart lloc, han invertit bé els recursos, amb eficàcia, amb transparència i sobretot amb agilitat. Si algú dubtava de que els ajuntaments eren grans o petites empreses de serveis, destinades als ciutadans, després d’aquest pla ja no en tindrà cap dubte.
El Pla, a més ha animat l’economia i les empreses, fent possible un altre repte fins ara desconegut. Pagar a trenta dies. Pagar els ajuntaments amb els diners avançats pel govern central, de manera que les empreses no haguessin de recórrer a l’endeutament, i així evitar la roda infernal.
Els alcaldes somiàvem amb un pla similar, i la crisis ens l’ha portat. Després d’anys de discussions i reclamacions, la necessitat d’incentivar la economia i les empreses ha dut el govern central a prendre aquesta històrica decisió. I a la vista dels resultats, ja està en marxa un segon FEIL amb cinc-mil milions d’euros per l’any vinent. Una altra xifra mai vista en la dinàmica municipal.
Ja tornem a preparar projectes i iniciatives per fer realitat una segona fase d’un pla autènticament innovador en el nostre país. Però, repeteixo, no solament hem de pensar en el diner ofertat, sinó en els canvis radicals de funcionament que ha suposat aquest primer pla, i el segon que li seguirà. I ja era hora de poder demostrar que tot es pot fer d’una altra manera. Els papers i tràmits que ens colguen a tots els ajuntaments, han donat pas a decisions i gestions àgils i planeres.
Que tothom en prengui nota, i que es duguin a terme les modificacions legals pertinents per poder seguir gestionant amb la eficàcia amb que s’ha fet aquest Pla.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?