Friday, May 29, 2009

 

SER METGE

SER METGE
El dimarts passat va tenir lloc la presentació del llibre SER METGE, escrit pel Dr. Miquel Vilardell Tarrés. Aquest és el seu primer llibre i la presentació es va fer a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans amb l’assistència de més de 250 persones, procedents d’àmbits molt diversos, la qual cosa demostra el poder de convocatòria que té el Dr. Vilardell.
Va presentar l’acte el president de l’Institut, i tot seguit prengueren la paraula el Dr. Huguet, que va destacar alguns dels trets principals del llibre. Continuà el Sr. Ferrer, editor , amb altres referències a la figura i trajectòria de l’autor i tot seguit fou Miquel Vilardell el que prengué la paraula per explicar les característiques del llibre i perquè l’havia escrit.
Tancà l’acte la Consellera de Salut, Marina Geli, amb una exposició àmplia de la figura de l’autor i els importants encàrrecs que se li han fet al llarg de la seva vida, els quals mai ha canviat per les consultes mèdiques.
En definitiva, l’acte fou emotiu, intens i obert a gent de molt diverses procedències i sensibilitats. Allà hi havia des de polítics de primera fila, a metges eminents, antics pacients, antics i actuals alumnes, companys d’Hospital i de Universitat, per descomptat la família i un gran nombre d’amics.
Assistir a un acte com aquest, omple d’orgull i el nom de Borredà va sortir diverses vegades. Es la millor promoció que es pot fer del poble. Ara toca llegir el llibre i el vaig voler comprar, però resulta que l’edició en català es va esgotar i només en quedaven en la seva versió en castellà. Dintre d’uns dies espero tenir-ne un exemplar i llegir-lo de dalt a baix, sabent ja alguns trets del seu contingut, explicats en les diverses intervencions dels presentadors.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?