Saturday, April 25, 2009

 

QUEIXA SOBRE EL CADASTRE

QUEIXA A LA GERENCIA DE CADASTRE
Fa uns dies vaig parlar amb el Director provincial de la Gerència de Cadastre per manifestar-li les queixes respecte el funcionament d’aquest organisme.
Esperàvem amb gran confiança la revisió del cadastre d’urbana per l’any 2007, creient que es resoldrien tots els problemes de dades incorrectes, i francament els errors van ser més nombrosos del previst i del raonable. Prop d’un 25% de fitxes es varen haver de modificar, i les al•legacions es tingueren de revisar, supervisar i comprovar que realment suposessin la modificació proposada.
Hem estat prop de 3 anys treballant en el padró d’urbana fins a tenir-lo pràcticament arreglat en la seva totalitat. Però, després han aparegut problemes en el padró de l’IBI de construccions en sol rústec, el que abans es deia disseminat.
En aquest cas, també hem trobat dinou errors o mancances tant greus com que el valor no aparegués en el padró. Errors incomprensibles perquè suposava haver modificat la relació de cases sense cap motiu.
Aquests errors ens han portat a nous viatges i reunions per resoldre els temes. Finalment sembla que el padró està bé. En fi, ho veurem dintre d’un mes quan acabi el termini de pagament dels rebuts, i la gent compleixi amb el pagament.
Aquests problemes apareguts a Borredà, s’han reproduït en molts altres pobles amb més o menys intensitat, i d’aquí la conversa amb el director provincial, amb el qual hem quedat de programar una reunió periòdica d’alcaldes de pobles petits per discutir amb ell les millores que es poden introduir en el funcionament de la gerència per evitar la repetició de casos com els descrits.
De fet el més pràctic seria donar amplies competències a la Diputació de Barcelona per poder fer l’entrada de dades en el cadastre, i que la gerència es reservés les competències de supervisió i control. Aixó faria anar més ràpids els procediments d’altes i modificacions, i els particulars i els ajuntaments ho agrairíem.
De moment, almenys s’ha pres nota de les carències observades i s’han pogut resoldre uns quants rebuts mal valorats d’algunes cases del poble, de manera que finalment tothom pagui pel que realment té i no per coses que li posen i que son d’altres persones.
I és precisament ara quan els rebuts estan en període de cobrament quan convé repassar totes les dades per comprovar que son correctes, i si es troba algun error corregir-lo. De fet tal com s’ha dit l’IBI d’urbana. Es a dir, de totes les cases de dintre el nucli urbá son correctes perquè els que no ho eren es varen corregir l’any passat, i ara quedava resoldre el de les cases de pagès, que també s’ha resolt fa ben pocs dies, de manera que tots els rebuts, en principi estan en ordre.
Joan Roma, alcalde de Borredà.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?