Monday, April 27, 2009

 

POSICIONS INTRANSIGENTS

POSICIONS INTRANSIGENTS.
Aquest article podria portar, mitja dotzena més de títols, tots ells relacionats amb el posicionament de l’església catòlica, respecte temes de gran rellevància per la vida de tots les ciutadans.
Es cert que qui no sigui catòlic, pot fer el que li sembli i obviar aquestes posicions, però no deixa d’haver-hi un component social i cultural, en tota la nostra societat com perquè quedi un sentiment de malestar, frustració i indignació, envers comentaris, propostes i decisions que no son enteses per bona part de la gent.
A les nostres comarques hem tingut casos ben recents de decisions valentes, lògiques, i fins i tot humanitàries , que no han estat acceptades per la jerarquia catòlica, com és el cas de tenir un fill per salvar-ne un altre d’una malaltia congènita greu.
O quan es tracten temes lligats a la procreació amb tècniques innovadores, o pel contrari , quan es tracta d’evitar sofriments inútils a persones malaltes , sense remei possible. Tots aquests son temes d’una enorme complexitat i delicadesa, que no es poden despatxar amb un sermó, o amb un dictamen de caràcter religiós, perquè posen a moltes persones en situacions molt contradictòries, afegint sofriment als seus pensaments i actes.
No és fàcil generalitzar, situacions personals, individuals i íntimes. D’aquí que tanta gent critiqui algunes de les posicions de la jerarquia catòlica, envers temes tant delicats. I en comptes d’anar endavant, en molts temes es va enrere. Quan la ciència dona per fet la realitat de molts dels temes que es tracten aquí, no és lògic que es qüestionin sota la invocació de antigues creences o costums tradicionals.
Que ningú s’estranyi si cada vegada la distància entre la jerarquia i els fidels és més àmplia i distant. Es comprensible a la vista de les contradiccions que molta gent veu entre el que es predica i el que es realitza. I els coneixements actuals son molts superiors als existents anys enrere, com per obviar-los.
I és una llàstima perquè la influència de l’església catòlica continua sent gran en el nostre país i en molts altres del món, i una doctrina més propera als problemes dels ciutadans ajudaria a resoldre molts problemes. L’ús mateix de preservatius està més que contrastat a l’hora de contenir l’epidèmia de la sida. Per què no aprofitar la influència i existència d’una àmplia xarxa d’organitzacions catòliques per fomentar-ne l’ús i així evitar-ne la propagació?
Viure la realitat, és un principi evident per tots els que ens dediquem a un cert magisteri públic, sigui en l’àmbit que sigui. I donar exemple, també. Per tant, semblaria lògic procedir a canvis profunds en el funcionament i el pensament de l’església com per posar-se al dia, i fer més propera la seva acció.
No sembla que les coses vagin per aquest camí, almenys en aquests moments, però no tinc cap dubte que a no massa tardar, hi haurà un replantejament que faci avançar en poc temps tots els anys perduts. Si més no, esperem-ho.
Joan Roma i Cunill, President de la Fed. XI del PSC.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?